De MRI-scan

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Met behulp van een zeer grote magneet worden er van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magneetveld en radiogolven, er komen géén röntgenstralen aan te pas. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt u in de tunnel van het MRI apparaat geschoven. Als u alleen een scan van de knie hoeft te maken bestaat er de mogelijkheid dat uw knie gescand wordt in een zogenaamde 'extremiteiten-scanner'. Deze scanner is veel kleiner en hier past alleen een arm of een been in.

Dan worden er meerdere opnamen gemaakt. De tijd die nodig is voor het maken van een opname kan variëren van een paar seconden tot ongeveer 10 minuten. Het is heel belangrijk dat u tijdens de gehele onderzoekperiode zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken. Tijdens het maken van deze foto’s hoort u kloppende of ratelende geluiden (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een boormachine). De geluidshinder kan worden verminderd door het gebruik van oordopjes of een koptelefoon. Deze wordt u aangeboden door de laborant. Eventueel kunt u tijdens de MRI naar muziek luisteren. U kunt hiervoor zelf een CD meenemen.

Door middel van een intercom bestaat de mogelijkheid contact te hebben met de laborant die het apparaat bedient.