Algemene informatie

De TACKLE studie wordt georganiseerd vanuit het Erasmus MC, afdeling huisartsgeneeskunde en vanuit het LUMC, afdeling radiologie.

TACKLE staat voor Traumatic Complaints of the Knee – LUMC and Erasmus MC.

 

De TACKLE trial is een onderzoek naar de doelmatigheid

van een MRI aangevraagd door de huisarts, voor patiënten

met knieklachten veroorzaakt door een trauma.

 Op deze site vindt u alle benodigde informatie over onze studie.

Stand van zaken:

De inclusie periode is afgerond! We willen alle huisartsen hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar én natuurlijk de patiënten die deze studie mogelijk maken. De patiënten worden nu nog 12 maanden gevolgd mbv vragenlijsten, waarin wordt gevraagd naar de knieklachten en de kosten die zijn gemaakt.


Klik hier voor eerdere updates 


 

Subsidie ZonMW

 

Tackle logo

MCA radiologie OLVG radiologie
LUMC Radiologie
Rijnland Radiologie
MRI centrum ADRZ Radiologie