TACKLE-trial

De TACKLE trial is een onderzoek naar de doelmatigheid van een MRI aangevraagd door de huisarts, voor patiënten met knieklachten veroorzaakt door een trauma.