Pre-master Geneeskunde 2017/2018 

Studenten die de bachelorstudie Klinische Technologie in Delft hebben afgerond kunnen per 1 september 2017 in aanmerking komen voor de pre-master Geneeskunde. Er zijn 40 plaatsen beschikbaar. Na het programma Mechanisms of disease 1 en 2 volg je aansluitend het overgrote deel van het reguliere programma van het derde jaar bachelor Geneeskunde. De inschrijving voor deze premaster is voor het komend studiejaar inmiddels gesloten. Informatie over de inschrijvingsprocedure voor het collegejaar 2018-2019 volgt in september.

Programma pre-master Geneeskunde

Dit programma is alleen van toepassing voor Bachelor Klinische Technologie Delft. 

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Minor Psychiatrie (10 weken) tijdens derde jaar bachelor Klinische Technologie;
 • Vanaf september 2017: Mechanisms of disease 1 en 2 van 12 weken (14 ECTS), waarvan 2 weken zelfstudie;
 • Vanaf november: instroom in het reguliere programma van jaar 3 van de bachelor Geneeskunde LUMC, waarbij onderdelen van het programma gevolgd worden bij het Erasmus MC. 

Na afsluiting: je ontvangt een verklaring waarmee je toegelaten kunt worden tot de masteropleiding Geneeskunde, alleen te volgen in Leiden of in Rotterdam. Je krijgt geen bachelordiploma Geneeskunde. 

Cursus                                                              ECTS 
Mechanisms of disease 1 7
Mechanisms of disease 2 7
Farmacologie 
(verweven in MOD 1 en 2)
 2
Vraagstukken Kijken Denken Doen 7
Vraagstukken Voortplanting en Vroege Levensfase 8
Vraagstukken Late Levensfase 7
Lijnonderwijs*
(bij Erasmus MC)
 7
  45
  * Beroepsvorming, academische en wetenschappelijke vorming,
gezondheidsbevordering en organisatie en samenwerking.


Voorwaarden 

Je komt in aanmerking voor toelating als je aan de volgende selectie-eisen voldoet: 

 • Je voldoet op 19 januari 2017 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde: je bezit een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie;
 • Je bent in het bezit van het universitaire bachelordiploma Klinische Technologie (niet ouder dan 5 jaar), of behaalt dit bachelordiploma vóór 31 juli 2017;
 • Je hebt een minor Psychiatrie (15 ECTS, niveau 200) afgerond. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, neem dan contact op met de  commissie bijzondere toelatingen van het LUMC.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (indien je een non-native speaker bent, is minimaal NT2, niveau II vereist); 
 • Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek; 
 • Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basisattitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid; 
 • Je bent academisch vaardig; 
 • Je bent bereid en gewend hard te werken; blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de bacheloropleiding; 
 • We verwachten dat je voltijd-programma van 45 ECTS uiterlijk augustus 2018 afrondt.
Toelatingsprocedure 
Voldoe je aan de eisen? Volg dan de volgende stappen: 
1. Aanmelden
Je kon je tussen 15 november 2016 en 19 januari 2017 aanmelden via een  online aanmeldingsformulier en hierbij de volgende documenten uploaden: 
 
 • Kopie paspoort of ID-kaart;
 • Motivatiebrief (zie toelichting onder Briefselectie)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting onder Briefselectie)
 • Curriculum Vitae
 • Gewaarmerkte kopie van je vwo-diploma en cijferlijst of uittreksel uit het diplomaregister;
 • Gewaarmerkte kopieën van je bachelordiploma en cijferlijst (incl. minor Psychiatrie) of een uittreksel uit het diplomaregister. Indien de bachelor bijna behaald is, volstaat een studievoortgangsoverzicht met cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding. Het bachelordiploma dient vóór 31 juli 2017 behaald te zijn;
 • Ondertekende cijferlijst of certificaat minor Psychiatrie, indien niet bijgeschreven op de cijferlijst van het bachelordiploma;
 • Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn ontvangen. 
Onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), word je uitgenodigd voor de kennistoets op vrijdag 24 februari 2017

2. Kennistoets
Op vrijdag 24 februari 2017 vindt de kennistoets plaats op de locatie van de VU-campus in Amsterdam. Let op: Na afronding van de pre-master kunt u toegelaten worden tot de masteropleiding Geneeskunde, alleen te volgen in Leiden of in Rotterdam.Deze toets wordt aangeboden in samenwerking met het VUmc en het AMC. De uitkomst van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan met de vervolgprocedure. De kennistoets is een (digitale) multiple choice-toets met 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn: 
 
 • fysiologie van hart, 
 • nieren en longen, 
 • moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie), 
 • celbiologie/histologie, 
 • stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten, 
 • anatomie en embryologie, 
 • histologie van weefsels, 
 • infectie en afweersysteem, 
 • hormonale regelsystemen,  
 • anatomie/embryologie, 
 • infectie, 
 • immunologie, 
 • endocrinologie, 
 • farmacologie 
 • genetica, 
 • pathologie, 
 • epidemiologie en 
 • radiologie. 

De vragen zijn afkomstig van toetsen van de eerste twee jaren van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc, AMC en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je in de studiegids.

3. Briefselectie
In april 2017 vindt de volgende ronde plaats. Deze ronde bestaat uit een beoordeling van je:
 • Motivatiebrief (zie toelichting); 
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting); 
 • Curriculum Vitae.

Belangrijke aspecten zijn: je affiniteit met de gezondheidszorg, je communicatievaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk aspecten van een goede arts.
 
Toelichting motivatiebrief
Schrijf een motivatiebrief in het format personal statement. Uit je brief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor premaster geneeskunde aan het LUMC. Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen van de studie en het beroep? De motivatiebrief schrijf je aan de hand van bijvoorbeeld hobby’s, interesses en ervaringen uit je studie of werk.

Toelichting aanbevelingsbrief
Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief kun je laten schrijven door iemand die jou goed kent; die inzicht heeft in jouw sterke kanten en jouw academische kwaliteiten kan beoordelen. De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen familiebanden, vriendschappelijke of zakelijke banden met je hebben.  

Contact 
Mail voor vragen over deze pre-master Geneeskunde voor bachelor Klinische Technologie Delft naar:   premastergeneeskunde@lumc.nl