Zij-instroom Geneeskunde LUMC

Het LUMC biedt studenten de mogelijkheid om via een zij-instroom programma in te stromen in de master Geneeskunde. Hiervoor zijn twee programma's beschikbaar: 

 1. Voor studenten Klinische Technologie in Delft biedt het LUMC in samenwerking met het Erasmus MC een speciaal pre-master programma Geneeskunde aan. Hiervoor zijn 40 plaatsen beschikbaar.
 2. Per 1 september 2017 heeft de opleiding Geneeskunde in het LUMC 20 zij-instroomplaatsen beschikbaar. Onder Toelatingseisen zie je welke bacheloropleidingen toegang bieden tot dit reguliere zij-instroomprogramma.

Als je voor het reguliere zij-instroomprogramma geselecteerd wordt, volg je al tijdens de zomer van 2017 een zorgstage van 3 weken in een verpleeghuis en start je 1 september 2017 met een introductieprogramma. Aansluitend volg je voltijds het onderwijs van het derde jaar van de bacheloropleiding Geneeskunde. Als je het zij-instroomprogramma op tijd succesvol afrondt, krijg je toegang tot de masteropleiding Geneeskunde in het LUMC.  

Programma zij-instroom

 • Juli/augustus 2017: zorgstage van 3 weken in een verpleeghuis
 • Vanaf september 2017: introductieprogramma van 10 weken, met essentiële onderdelen van de vakken van jaar 2 van de bachelor Geneeskunde. 
 • Vanaf november 2017: regulier programma van jaar 3 van de bacheloropleiding Geneeskunde. Voltijds, 60 EC. We verwachten dat je dit programma uiterlijk augustus 2018 afrondt.
 • Na afsluiting: je ontvangt een verklaring waarmee je toegelaten kunt worden tot de masteropleiding Geneeskunde in Leiden. Je krijgt geen bachelordiploma Geneeskunde.

Toelatingseisen:

Je komt in aanmerking voor toelating tot de zij-instroom als je aan beide selectie-eisen voldoet:

 1. Je voldoet op 15 januari 2017 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde: je bezit een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie
 2. Je bent in het bezit van het universitaire bachelordiploma (niet ouder dan 5 jaar), of behaalt dit bachelordiploma vóór 1 juli, van een van de volgende universiteiten c.q. opleidingen:  
 • Biomedische wetenschappen
 • Bio-Farmaceutische wetenschappen (Leiden)
 • Diergeneeskunde
 • Technische Geneeskunde (Twente)
 • Amsterdam University College (pre-medical track)
 • Roosevelt Academy Middelburg (pre-medical program)
 • University College Maastricht (pre-medical track)
 • University College Utrecht (pre-medical track)

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (indien je een non-native speaker bent, is NT2, niveau II vereist).

- Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.

- Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basisattitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid.

- Je bent academisch vaardig.

- Je bent bereid en gewend hard te werken; blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de bacheloropleiding.

- Het zij-instroomprogramma is niet open voor kandidaten die een Nederlands of buitenlands bachelordiploma geneeskunde bezitten.

- Heb je, voor je aan je masteropleiding geneeskunde begint, al een masterdiploma in het domein Gezondheidszorg behaald dan moet je er rekening mee houden dat je het instellingscollegegeld moet betalen. Informatie over de hoogte van dit collegegeld vind je op de website van de universiteit Leiden.

Toelatingsprocedure

Voldoe je aan bovenstaande de eisen en wil je deelnemen aan de selectieprocedure voor het zij-instroomtraject ? Dan kan je je pas weer eind 2017 inschrijven. De inschrijving voor het studiejaar 2017-2018 is namelijk op 15 januari gesloten. Informatie over de procedure voor het collegejaar 2018-2019 volgt in september 2017. Inschrijven gaat als volgt:

1. Via een onlineformulier kun je je inschrijven voor de zij-instroom Geneeskunde en hierbij de volgende documenten uploaden:

 • Motivatiebrief (zie toelichting)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting)
 • Curriculum Vitae
 • Kopie paspoort of ID-kaart
 • Gewaarmerkte kopie van je vwo-diploma en cijferlijst of uittreksel uit het diplomaregister
 • Gewaarmerkte kopieën van je bachelordiploma en cijferlijst of een uittreksel uit het diplomaregister. Indien de bachelor bijna behaald is, volstaat een studievoortgangsoverzicht met cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding. Het bachelordiploma dient vóór juli 2017 behaald te zijn.

Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn ontvangen. Onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), word je uitgenodigd voor de kennistoets op vrijdag 24 februari 2017.

 • Kennistoets: Op vrijdag 24 februari 2017 vindt de kennistoets plaats op de VU-campus in Amsterdam. Deze toets wordt aangeboden in samenwerking met het VUmc en het AMC. De uitkomst van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan met de vervolgprocedure. De kennistoets is een (digitale) multiple choice-toets met 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn: fysiologie van hart, nieren en longen, moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie), celbiologie/histologie, stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten, anatomie en embryologie, histologie van weefsels, infectie en afweersysteem, hormonale regelsystemen,  anatomie/embryologie, infectie, immunologie, endocrinologie, farmacologie genetica, pathologie, epidemiologie en radiologie. De vragen zijn afkomstig van toetsen van de eerste twee jaren van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc, AMC en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je hier.

3. Gesprek: In april 2017 vindt de volgende ronde plaats. Deze ronde bestaat uit  een gesprek op basis van je motivatiebrief, CV en aanbevelingsbrief. Belangrijke aspecten zijn je cijfers en of je op 1 juli 2017 je bachelordiploma kunt afronden. Daarnaast wordt gekeken naar je affiniteit met de gezondheidszorg, je communicatievaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk aspecten van een goede arts.

4. Uitslag: In mei 2017 krijg je bericht of je bij de kandidaten hoort die toegelaten worden tot de premaster zij-instroom. Ben je niet toegelaten dan krijg je een bericht dat je óf op de wachtlijst wordt geplaatst óf dat je helaas niet verder meegaat in de procedure.  Uiteindelijk worden 20 zij-instromers toegelaten. De eindbeoordeling wordt vastgesteld op grond van de uitslag van de kennistoets, motivatiebrief, CV en het persoonlijk gesprek en of je vóór 1 juli 2017 je bachelor kan afronden. 

Toelichting motivatiebrief:
Uit je motivatiebrief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor de zij-instroom geneeskunde aan het LUMC. Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de studie en het beroep?
De motivatiebrief schrijf je aan de hand van bijvoorbeeld hobby’s, interesses en ervaringen uit je studie of werk.

Toelichting aanbevelingsbrief:
Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief kun je laten schrijven door iemand die jou goed kent; die inzicht heeft in jouw sterke kanten en jouw academische kwaliteiten kan beoordelen.
De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen familiebanden, vriendschappelijke of zakelijke banden met je hebben. 

Contact

Mail voor vragen over de zij-instroom Geneeskunde naar zijinstroomgnk@lumc.nl.