Overstapregeling voor tweede- en ouderejaars bachelorstudenten

Als je tweede- of ouderejaars geneeskundestudent bent en aan het eind van studiejaar 2012/2013 minder dan 108 EC  hebt gehaald (60 EC van jaar 1 en 48 EC van jaar 2), dan adviseren we je om over te stappen naar het nieuwe studieprogramma: Curriculum 2012. Je kunt dan wel vrijstellingen krijgen.

Waarom overstappen naar Curriculum 2012?

De huidige eerstejaars volgen een nieuw studieprogramma en op een gegeven moment worden onderwijseenheden uit het  oude programma niet meer gegeven. Tentamens uit het oude programma ‘Curriculum 2007’ worden op termijn ook niet meer afgenomen. Door over te stappen voorkom je problemen.

Hoe werkt overstappen?

  1. Bekijk wat voor jou van toepassing is:  Je vindt deze informatie in bijlage 3.2 van het Onderwijs- en Examenreglement Bachelor Geneeskunde. Hier staat welk advies je kunt verwachten en welke vrijstellingen je kunt krijgen. Daarnaast staat in de Vrijstellingsregeling voor Overstap uitgebreider beschreven welke vrijstellingen je kunt krijgen.
  2.  Neem contact op met de studieadviseur: Bel voor een afspraak met de studieadviseur naar het LUMC-Onderwijsservicepunt +31 (0)71 52 68 700. Samen met de studieadviseur bespreek je je verdere studieplanning.
  3. Dien een verzoek in bij de examencommissie: Het verzoek tot overstappen naar Curriculum 2012 doe je via het online formulier ‘Verzoek overstap van curriculum 2007 naar curriculum 2012’. Zodra de examencommissie het verzoek heeft goedgekeurd past de studentenadministratie de studievereisten en eventuele vrijstellingen aan in uSis.
  4. Bewijs dat je aan aanvullende eisen voldoet:  Voor bepaalde onderwijseenheden van Curriculum 2012 moet je aan aanvullende eisen voldoen een vrijstelling te kunnen krijgen. Nadat aan deze aanvullende eisen is voldaan vul je het online formulier ‘Aanvraag vrijstelling vakken met een aanvullende eis' en het formulier ‘Bewijs aanvullende eis’ in. Print de ingevulde formulieren, zorg dat de goede handtekeningen eronder staan en lever ze in bij het LUMC-Onderwijsservicepunt. Na akkoord door de examencommissie wordt de vrijstelling automatisch door de studentenadministratie in uSis ingevoerd.

Contact

Neem voor meer informatie of vragen contact op met studieadviseurgnk@lumc.nl .