Toetsing en studievoortgang

Tijdens je studie wordt je kennis getest door middel van tentamens. Verder kent Geneeskunde de landelijke voortgangstoets, die bedoeld is om de vooruitgang van je kennis in de gaten te houden.

Tentamens

Je sluit een onderwijsblok af met een tentamen waarin getest wordt of je de stof goed beheerst. In verband met zaalcapaciteit, surveillanten en registratie is het erg belangrijk dat we op tijd weten hoeveel studenten meedoen. Vandaar dat je je moet inschrijven of afmelden voor een tentamen. Je kunt je over het algemeen tot 10 dagen van tevoren aanmelden.

Students in a lecture hall

De voortgangstoets

De voortgangstoets wordt in samenwerking met zes umc's ontwikkeld en tegelijkertijd afgenomen. De regels wijken daarom af van de gebruikelijke regels voor inschrijving en deelname aan tentamens. Informatie over de voortgangstoets, aanmelding, deelname etc. vind je op Blackboard in de module 'Voortgangstoets' en op de website van de voortgangstoets. Let wel op: de sluiting van de inschrijving is gemiddeld 1 maand voor de exacte datum van de toets.

Onderwijs & Examinering

De examencommissie stelt vast of je aan de eisen voldoet die aan je gesteld worden in het Onderwijs en Examenreglement OER. Ze bepalen ook of je tot onderdelen van je studie als de coschappen wordt toegelaten. De regels & richtlijnen van de examencommissie, Onderwijs en Examenreglementen en het Reglement Klinisch Onderwijs vind je onder Reglementen Geneeskunde.

Bindend Studieadvies en studieplan

Bachelorstudenten hebben te maken met het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit stelt eisen aan je studievoortgang, maar geeft ook recht op goede begeleiding. Als je komend studiejaar aan het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde begint, vragen we je bovendien om aan een studieplan te werken. Meer informatie over de BSA en het studieplan vind je onder studiebegeleiding.

Vrijstelling aanvragen

In enkele bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor een studieonderdeel. Een verzoek om vrijstelling kun je schriftelijk indienen bij de examencommissie. Lees meer over een vrijstelling aanvragen

In geval van studievertraging bij tweede- of ouderejaars bachelorstudenten

Ben je  tweedejaars of ouderejaars bachelorstudent  en is de kans groot dat je aan het eind van studiejaar 2012/2013 minder dan 108 ECTS hebt gehaald (60 ECTS van jaar 1 en 48 ECTS van jaar 2)? Dan adviseren we je om gebruik te maken van de overstapregeling en over te stappen naar het nieuwe  studieprogramma: Curriculum 2012. Hiermee voorkom je problemen.