Studieprogramma Geneeskunde

In Leiden kun je zowel de bachelor Geneeskunde als de master Geneeskunde doen. Beide opleidingen duren drie jaar. Als je ze allebei hebt afgerond ben je basisarts.

Het bachelorprogramma Geneeskunde

Om ziektes te begrijpen moet je eerst goed weten hoe een gezond lichaam functioneert. In het eerst jaar ligt hier dan ook de focus. Het tweede jaar richt zich meer op het ontstaan van ziektes en in je derde jaar ligt het zwaartepunt bij medische problemen en ziektebeelden. Zo werk je tijdens je bachelor steeds meer toe naar de klinische praktijk. Door de hele bachelor heen loopt de Lijn Klinisch Onderwijs, met aandacht voor communicatie, attitude en professioneel gedrag.     In de    online studiegids    vind je het hele studieprogramma voor de bachelor Geneeskunde  inclusief docenten en contactpersonen. Kijk wel even goed of je het goede jaar aanklikt. Hieronder zie je het overzicht van de hele bachelor voor studenten die in 2012 of later zijn begonnen.

                          Schema curriculum bachelor Geneeskunde vanaf 2012


Het masterprogramma Geneeskunde vanaf 2015

Studenten die vanaf september 2015 beginnen aan de master Geneeskunde, volgen onderstaand curriculum. De master Geneeskunde duurt drie jaar en begint met clusters van coschappen met een gerichte voorbereidingsperiode. Het laatste jaar van de master, het schakeljaar, is een voorbereiding op het zelfstandig functioneren in de gezondheidszorg. Je kunt zelf kiezen in welke discipline je de semi-artsstage, wetenschapsstage en keuzecoschap wilt doen. Daarbij kun je je richten op een gewenste vervolgopleiding. Ga naar de losse pagina’s voor meer informatie over de coschappen, stages en het dedicated schakeljaar. Beschrijvingen van de blokken staan in de studiegids

Het masterprogramma Geneeskunde 

Studenten die voor september 2015 begonnen zijn met de master Geneeskunde volgen onderstaand curriculum. In de eerste helft van het eerste jaar wordt op een geïntegreerde manier aandacht besteed aan patiënten. Daarna beginnen de coschappen die het hele tweede jaar doorlopen. In je laatste jaar doe je twee stages: de semi-artsstage waarin je zelfstandig leert werken als arts en een wetenschapsstage waarin je zelf onderzoek doet. In het laatste jaar heb je veel keuzeruimte om je eigen programma in te vullen. In de online studiegids vind je de informatie per jaar over de master Geneeskunde. Hieronder zie je het overzicht van de master.

  Curriculum master Geneeskunde

Geneeskunde ongedeeld

Iedereen die nu aan de opleiding Geneeskunde begint volgt het bachelor master systeem. Ben je voor 2007 begonnen, dan volg je nog de ongedeelde opleiding. Dit betekent dat je studieprogramma er anders uitziet. Neem hiervoor contact op met een van de studieadviseurs: Janine Selier als je nog in de preklinische fase zit en Martin Traudes als je al in de klinische fase zit.