Studieplan Geneeskunde

Alle studenten die in 2015 begonnen zijn aan hun bachelor Geneeskunde, denken in de zomer van 2016 na over hun studieplanning voor het tweede studiejaar. Dat stimuleert je om de studie ook na het eerste jaar prettig en goed te vervolgen. In het Studieplan Geneeskunde geef je aan welke studieonderdelen je binnen een bepaalde tijd wilt afronden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het studieplan, maar krijgt ondersteuning van de studieadviseur.

Aanmelden/ indienen studieplan

Er zijn twee procedures; een procedure voor nominale studenten en een procedure voor studenten met vertraging in het eerste jaar. Beide procedures kun je pas starten zodra 100% duidelijkheid bestaat over de resultaten van alle gemaakte (her)tentamens van het eerste jaar en je geen negatief BSA advies krijgt. Je kunt je studieplan aanmelden/indienen vóór 22 augustus 2016.

Procedure nominale studenten

Heb je alle blokken/lijnen behaald aan het eind van jaar 1,  dan doorloop je in jaar 2 automatisch het hele programma van het tweede studiejaar. Je geeft dit aan in het online formulier studieplan dat je ook per email toegestuurd hebt gekregen. Heb je andere plannen, bijv. bestuur, andere studie of zijn er persoonlijk omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op je studievoortgang dan kun je dat aangeven.

De studieadviseur registreert  d.m.v. een  ‘voldaan’ in uSis dat ze kennis heeft genomen van bovenstaande. Je ontvangt in de loop van september een mail ter bevestiging van de ontvangst van je studieplan.  Als er vragen zijn over je studieplanning zal de studieadviseur contact met je opnemen.  

Procedure vertraagde studenten

Als je studievertraging hebt moet je nadenken over het herkansen of nog een keer volgen van bepaalde eerstejaarsblokken. Die planning van eerstejaarsblokken en/of –tentamens heeft effect op de planning van de onderdelen uit het tweede jaar en daarmee vaak ook het derde jaar. Heb je studievertraging, dan zijn er twee categorieën:

  • Studieplan GNK-2: 1e jaar licht vertraagd (45-59 EC)
  • Studieplan GNK-2: 1e jaar noemenswaardig vertraagd (≤ 44 EC)

Via het formulier kun je je studieplan uploaden. Geef ook andere zaken aan die effect kunnen hebben op je planning/studievoortgang, bijvoorbeeld activiteiten of persoonlijke omstandigheden. Upload dit studieplan vóór 22 augustus 2016. 

Eind augustus controleert de studieadviseur de ingeleverde studieplannen van alle studenten. Na controle kan de studieadviseur besluiten om je uit te nodigen voor een gesprek of per e-mail af te stemmen over je studieplan. Als de studieadviseur contact opneemt kan dat zijn met een advies tot bijstelling van je studieplan, of over andere zaken die van belang zijn voor het prettig en succesvol voortzetten van je studie. Na het gesprek registreert de studieadviseur het studieplan met een ‘voldaan’ in uSis. Je studieplan en eventuele communicatie daarover worden opgenomen in je studentdossier bij de studieadviseur.

Opvolging studieplan

Het opstellen van een studieplan heeft pas zin als je het ook probeert op te volgen en dat is je eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk helpt de opleiding je wel om op koers te blijven. De studieadviseur controleert in ieder geval aan het eind van het eerste semester van jaar twee je studievoortgang en zoekt als daar aanleiding toe is weer contact met je. Soms is e-mailcontact voldoende om de klokken gelijk te zetten. Soms nodigt de studieadviseur je uit voor een gesprek, waarbij je voortgang en je oorspronkelijke planning weer worden besproken en indien nodig/mogelijk aangepast.

In enkele gevallen kan het zijn dat de studieadviseur op een ander moment in het jaar aanleiding ziet om contact met je op te nemen. En natuurlijk kun je altijd ook zelf een afspraak maken met de studieadviseur.

De studieadviseur is er natuurlijk primair om jou te helpen. Afstemming over het studieplan gaat vooral over hoe jij zo prettig en zo goed mogelijk kunt studeren.

Wat als je niets doet met het studieplan?                                       

Als je geen studieplan indient ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele consequenties.  Niet meewerken aan het studieplan kan bijvoorbeeld invloed hebben op besluiten van de examencommissie, als je daarop later in je opleiding bijvoorbeeld een beroep doet in relatie tot je studievoortgang.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met studieadviseurGNK@lumc.nl

Afspraak?

Als je graag een gesprek wilt met de studieadviseur om je plannen toe te lichten dan kun je een afspraak maken door langs te lopen bij het Onderwijsservicepunt in de foyer van gebouw 3 of te bellen met (071) 526 87 00.