Studiebegeleiding

Als student Geneeskunde krijg je begeleiding en hulp van studieadviseurs en student- en docentmentoren van het LUMC. Voor bepaalde zaken kun je ook terecht bij de centrale ondersteuning van de Universiteit Leiden.

Studieadviseurs Geneeskunde

Bij de studieadviseurs kun je terecht voor:

  • voorlichting over zaken die direct of indirect te maken hebben met de studie, waaronder procedures en regelingen;
  • advies en hulp bij studieplanning en -organisatie.
  • melding van bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld functiebeperking, topsport, bestuursactiviteit of promotietrajecten. De adviseurs kunnen zorgen voor extra begeleiding, registratie van eventueel studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecaan, -arts of –psycholoog en bemiddeling bij het krijgen van extra faciliteiten (bijvoorbeeld meer examentijd bij dyslexie).

Neem op tijd contact op met een van de studieadviseurs Geneeskunde. Dit is vooral belangrijk in verband met het Bindend Studieadvies.

Studentmentor en docentcoach

Elke eerstejaars bachelorstudent Geneeskunde is ingedeeld in een mentorgroep van ongeveer 15 studenten die begeleid wordt door een hogerejaars studentmentor. Met je mentor en met de groep kom je regelmatig bij elkaar en bespreek je o.a. de studieomgeving, de studievoortgang, voortgangstoets en het Bindend Studieadvies. Tijdens de hele bachelor bestaat er een individueel begeleidingstraject door een docentcoach. Deze arts is je vaste begeleider van de werkgroepen Lijn Beroepsvorming. In deze werkgroepen werk je aan je ontwikkeling als medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar (professioneel gedrag). Tweemaal per jaar heb je een individueel gesprek met je docentcoach.

Inloopspreekuur voortgangstoets (VGT)

Wil je weten hoe je je beter kunt voorbereiden op de voortgangstoets? Heb je behoefte aan tips? Of heb je een andere vraag? Op de volgende data in studiejaar 2015-2016 is er van 15:00-17:00 een inloopspreekuur over de Voortgangstoets in V0-03 op de begane grond in Gebouw 3: 16 september 2015, 14 oktober 2015, 23 december 2016, 20 januari 2016, 2 maart 2016, 11 mei 2016, 15 juni 2016. Meer informatie staat op Blackboard. 

Leids studiesysteem en BSA

Het Leids studiesysteem wordt beschreven in het studentenstatuut . Een belangrijk onderdeel van dit studiesysteem is het Bindend Studieadvies (BSA). In jaar één van de bachelor Geneeskunde krijg je twee studieadviezen: één voorlopig advies in januari en één bindend advies in augustus. Daarnaast neemt de studieadviseur contact met je op als je studievoortgang achterblijft. Alle bachelorstudenten die in 2013 beginnen vullen voor aanvang van de studie een vragenlijst in. De studieadviseur kijkt op basis van deze informatie of een kennismakingsgesprek gewenst is. Je kunt altijd zelf een afspraak maken met een studieadviseur. Een samenvatting van de regeling BSA staat op de website van de Universiteit Leiden.

Studieplan

Begin je aan het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde?  Dan vragen we je om aan een studieplan te werken. Dit helpt je om zoveel mogelijk uit jezelf en de studie te halen en om tijdig af te studeren.

Overige begeleiding en overig advies

Voor algemene studietips, persoonlijke problemen en bijzondere studieomstandigheden kun je terecht bij de Universiteit Leiden. Zij hebben een webomgeving ingericht met Begeleiding en Advies voor studenten. In gevallen van intimidatie, ongewenste intimiteiten, of ongelijke behandeling kun je ook direct contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de Universiteit Leiden. Voor andere zwaarwegende klachten kan ook de ombudsfunctionaris worden ingeschakeld.Twijfel je waar je heen moet met jouw vraag? Neem dan eerst contact op met een studieadviseur Geneeskunde. Zij kunnen je goed doorverwijzen.