Studentenraad van het LUMC

De studentenraad van het LUMC bestaat uit zeven studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Ze worden verkozen tijdens de universitaire verkiezingen en zetten zich een jaar lang naast hun studie in voor de belangen van de LUMC-student. Dit gebeurt in samenwerking met de M.F.L.S. De studentenraad adviseert de Raad van Bestuur van het LUMC gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwijszaken. Denk hierbij aan het beoordelen en vaststellen van de Onderwijs- en Examenregelingen.

Studentenraad 2016-2017

Hoi! De studentenraad bestaat uit acht studenten en samen vertegenwoordigen wij alle (bio-)medische studenten van het LUMC. Als SR geven wij de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat studenten betreft en hebben wij regelmatig vergaderingen met de decaan. Dit jaar willen wij van alles verbeteren op de faculteit, maar we vinden het ook heel belangrijk om jullie mening te horen over bijvoorbeeld onderwijs of studiefaciliteiten. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen via studentenraad@lumc.nl of stuur een bericht naar onze Facebook pagina.Student en inspraak