Student en inspraak

In het LUMC zijn studenten nauw betrokken bij het hoog houden van de kwaliteit van het onderwijs. Er is een centrale rol voor studievereniging M.F.L.S. en studenten zijn vertegenwoordigd in verschillende onderdelen van de onderwijsorganisatie.

Student-assessor

De student-assessor is onderdeel van de Raad van Bestuur van het LUMC en vormt de link tussen de Raad van Bestuur, studenten en de Universiteit Leiden. De assessor overlegt regelmatig met de onderwijsleden van studievereniging M.F.L.S.

student en inspraak 

Onderwijsleden studievereniging M.F.L.S.

logo mfls

Het bestuur van de M.F.L.S. heeft twee onderwijsleden : één voor Geneeskunde en één voor Biomedische Wetenschappen. De onderwijsleden geven samen met de student-assessor advies over verschillende aangelegenheden die belangrijk zijn voor het onderwijs.

Jaarvertegenwoordigers

Elk jaar van beide studies heeft zes jaarvertegenwoordigers. Alle jaarvertegenwoordigers staan op de website van de M.F.L.S. Deze studenten evalueren de vakken met behulp van de enquêtes die je na elk vak invult. Daarnaast vergadert een aantal jaarvertegenwoordigers over het curriculum en de uitvoering daarvan.

Studentenraad van het LUMC

De zeven leden van de studentenraad van het LUMC worden verkozen tijdens de universitaire verkiezingen. Ze zetten zich een jaar lang naast hun studie in voor de belangen van de LUMC-student.

Suggesties of klachten

Heb je suggesties voor verbetering of een klacht over de dienstverlening rondom onderwijs, dan kun je terecht bij het LUMC-Onderwijsservicepunt.