Onderzoek op eigen initiatief

Wil je binnen het Honours College-Geneeskunde zelf onderzoek doen, eventueel in combinatie met vakken uit één van de andere aangeboden trajecten? Dan is het traject ‘Onderzoek op eigen initiatief’ iets voor jou. Je kunt verschillende zelfgekozen stages lopen om erachter te komen wat het best bij je past. Vervolgens verdiep je je in het onderzoek van je keuze tijdens een langdurige stage. Alle stages mogen ook buiten het LUMC en in het buitenland worden gelopen.

Korte oriënterende stages

Je kunt ervoor kiezen om zelf één of meer korte oriënterende stages te doen. Zoek hiervoor zelf contact met afdelingen waarvan je het onderzoek interessant vindt. Bespreek je keus met mevrouw Jost en zorg dat je voordat je begint weet hoe het verslag eruit moet zien. Het aantal studiepunten dat je kunt krijgen varieert van 1-6 EC. Je kunt deze stages doen in bachelorjaar 1, 2 en 3.

Verdiepende onderzoeksstage

Ben je tijdens de oriënterende stage een onderzoek tegen gekomen waar je graag verder aan werkt? Schrijf dan naast een verslag van de oriënterende stage een projectvoorstel waarin je het onderzoek beschrijft waarin je je wilt verdiepen. Natuurlijk schrijf je dat voorstel in overleg met je begeleider. Op die manier is je stage, die oriënterend begon,  veranderd in een voorbereidende stage. Het projectvoorstel schrijf je aan de hand van het HC stage aanvraagformulier (zie Blackboard àHC-GNKàOnderzoek en ECTS à HC stage aanvraagformulier). Het projectvoorstel stuur je, nadat je begeleider het heeft goedgekeurd, naar mevrouw Jost. Zij legt het voor aan de Wetenschapstage commissie van het LUMC. Als zij het voorstel hebben goedgekeurd kun je aan de slag met je HC ‘eigen onderzoek’ stage. Voor die stage kan je tot 30 EC laten meetellen voor het Honours College. Voor de voorbereidende stage kun je tot 8 EC laten bijschrijven.

Onderzoek bij een afdeling

In de blackboardmodule (HC-GNKàOnderzoek en ECTS à ‘Hoe vind ik een goede stageplek?’) vind je het document dat je kan helpen bij het zoeken naar een stageplek. Als je een stageplek hebt gevonden, is het belangrijk om goede afspraken te maken. Bespreek hoeveel tijd je kunt besteden aan het onderzoek en vraag aan je begeleiders precies wat ze van je verwachten. Natuurlijk houd je je aan de afspraken. Het is mogelijk dat je erachter komt dat het onderzoek niet is wat je ervan verwachtte. Overleg dit met je begeleider en bespreek dan samen hoe je het onderzoek kan bijsturen/aanpassen of snel kan afronden.

Onderzoek buiten het LUMC

Je kunt ook onderzoek doen bij een andere faculteit, universiteit of een buitenlands instituut. Het onderzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als een onderzoek binnen het LUMC maar je moet naast een begeleider in het buitenland ook een begeleider binnen het LUMC hebben. Deze begeleider moet inhoudsdeskundig zijn. Overleg een stage in het buitenland altijd eerst met de HC-coördinator van het LUMC/Geneeskunde en bedenk dat je voor een langdurige stage ook nog een onderzoeksvoorstel moet schrijven dat goedgekeurd moet worden door wetenschapsstage-commissie.

Toekenning studiepunten

Studiepunten worden toegekend volgens de normen die binnen alle reguliere HC-LUMC/Geneeskunde onderzoekstrajecten gehanteerd worden: op basis van tijdschrijven en een onderzoeksverslag (of artikel waarin een bijdrage door de student geleverd is) en een kort reflectieverslag. Deze moeten allemaal met een voldoende beoordeeld worden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over onderzoek op eigen initiatief contact op met de traject-coördinator mw. dr. C.R.Jost (C.R.Jost@lumc.nl).