Honours College traject -Klinisch Onderzoek

Studenten die in hun eerste studiejaar zijn gestart met het programma van het Honours College-Geneeskunde kunnen vanaf het tweede jaar verschillende trajecten volgen. Voor de studenten die geïnteresseerd zijn in klinisch wetenschappelijk onderzoek hebben we een speciaal programma samengesteld. Studenten die dit programma hebben gevolgd weten hoe je een goede vraagstelling kunt formuleren, hoe je een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren, hoe je gegevens verzamelt, analyseert en interpreteert, en hoe je een wetenschappelijk artikel schrijft. Het gaat daarbij steeds om onderzoek dat direct klinisch van belang en toepasbaar is. Je kunt dat onderzoek zelf doen, maar je kunt ook artsen hierover adviseren.

Het klinkt nog ver weg, maar een deel van de cursussen uit dit deeltraject kan later meetellen voor een registratie als arts-epidemioloog (Epidemioloog-A). Wil je deze kant op, dan moet je te zijner tijd ook nadenken over de invulling van je wetenschapsstage en aanvullende cursussen. In het Honours College hoef je daar nog niet bij stil te staan. We dagen je uit en hopen dat je plezier beleeft aan de aangeboden cursussen en het zelf doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Programma

Het volledige programma van het deeltraject Klinisch Onderzoek vind je onderaan deze pagina. Het programma is een richtlijn en in overleg kun je hiervan afwijken en bijvoorbeeld sommige cursussen overslaan, andere cursussen volgen, of meer tijd besteden aan het doen van onderzoek. We waarderen eigen initiatief, maar denken wel graag mee over de invulling van je programma.

In de introductiecursus worden verschillende klinische problemen gepresenteerd. Je kunt zelf meedenken over hoe wetenschappelijk onderzoek dergelijke problemen kan oplossen. Ook ga je mee naar een spreekuur of een operatie en maakt van dichtbij mee hoe onderzoek en kliniek met elkaar verweven kunnen zijn. De afdelingen Cardiologie, Heelkunde, Reumatologie, Ouderengeneeskunde, en Orthopedie doen aan deze introductiecursus mee.

In andere cursussen ligt de nadruk op onderzoeksmethoden en komt de klinische epidemiologie aan bod. In het derde jaar kun je meedoen aan een masterclass van twee weekenden in Noordwijk. Het programma is zo gemaakt dat goede studenten al deze cursussen naast hun studie kunnen doen. Naast deze cursussen doe je ook zelf een onderzoeksstage op een afdeling  waar klinisch onderzoek wordt verricht.

Voorwaarden

Dit programma kun je volgen als je een tweedejaars geneeskundestudent bent die het Honours College volgt. Er is in principe geen selectie op cijfers of studieresultaten; gemotiveerde studenten kunnen meedoen. Bepaalde cursussen staan overigens ook open voor andere studenten (GNK en BW) die niet deelnemen aan het Honours College. Deze mix zorgt voor een goede uitwisseling tussen studenten met verschillende interesses en achtergronden.

Contact

Neem om je aan te melden, voor vragen of voor een oriënterend gesprek contact op met Prof. dr. Friedo Dekker van de afdeling Klinische Epidemiologie.