Honours College Geneeskunde

Bij het Honours College – Geneeskunde maak je kennis met het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek binnen het LUMC. Je volgt tijdens de bachelorfase extra onderwijs buiten het reguliere programma om. Als je volgens de voorwaarden van het Honours College minimaal 30 EC extra volgt en dit afrondt binnen de nominale studieduur van de bachelor, dan krijg je  een Honours certificaat.

Voor wie?

Als je mee wilt doen aan het Honours College is het belangrijk dat je een brede belangstelling hebt en gemotiveerd bent om je in te zetten voor je studie en de honours-activiteiten. Je moet een positief BSA hebben en goede studieresultaten halen. Om deel te nemen aan het tweede en derde jaar moet je al je eerstejaarsvakken gehaald hebben.

Programma Honours College-Geneeskunde

Het programma begint met een lezingencyclus in BA jaar 1.  Daarna heb je veel ruimte om de 30 extracurriculaire EC zelf in te vullen. Je kunt die extra EC halen door deel te nemen aan een of meer van de vier trajecten (zie hieronder), of aan Honours Classes. Het volgen van tenminste één Honours Class is een verplicht onderdeel van het Honours College. Je kunt ook extra EC halen door deel te nemen aan de Honours activiteiten van andere Leidse faculteiten. Verder moet je deelnemen aan Honours Community-activiteiten en kun je een onderzoeksstage in het binnen of in het buitenland volgen. In bijzondere gevallen kun je de studiepunten krijgen voor bestuurlijke activiteiten, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten.

Oriënterende fase in jaar 1

Het Honours College begint in jaar 1 van de bachelor met een lezingencyclus. Je maakt  van dichtbij kennis met de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen en onderzoekers in het LUMC. Acht excellente (arts-)onderzoekers en hoogleraren geven een lezing over hun vakgebied. Alle eerstejaars geneeskundestudenten worden uitgenodigd om actief aan deze lezingencyclus deel te nemen. Studenten die verder willen gaan in het Honours College maken verslagen van de lezingen. Als je tenminste vier verslagen maakt, nodigen we je uit om enthousiaste promovendi, post-docs en  wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. Hiermee krijg je inzicht in een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek op het betreffende vakgebied.

Trajecten voor Honours College studenten in jaar 2 en 3

Studenten die togelaten zijn tot het Honours College kunnen dit invullen door te kiezen uit vier trajecten:

  • MD/PhD-traject: opleiding tot zelfstandig onderzoeker met de nadrukkelijke doelstelling om te promoveren. Studenten dienen zich hiervoor aan te melden in jaar 2 van de bacheloropleiding. Zij worden op basis van prestaties en motivatie geselecteerd.
  • Journey into Biomedical Sciences (BW-track): een cursorisch programma voor studenten die zich verder willen verdiepen in de biomedische wetenschappen en eventueel zowel een master Geneeskunde als een master Biomedical Sciences willen voltooien.
  • Klinisch onderzoek: voor studenten die zich verder willen verdiepen in klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het traject bestaat uit vijf cursussen bij de afdeling Klinische Epidemiologie, diverse cursussen statistiek en het doen van een extra onderzoeksstage.
  • Onderzoek op eigen initiatief: een programma voor studenten die vooral zelf onderzoek willen doen, maar niet willen kiezen uit een van de aangeboden trajecten.

In alle trajecten staat onderzoek centraal. De trajecten kunnen bovendien een opstapje zijn voor een academische promotie. Het MD/PhD-traject is vanaf het begin volledig gericht op het verkrijgen van de PhD-graad.

Aanmelden

Zit je in je eerste jaar, dan kun je je  aanmelden voor het Honours College programma van Geneeskunde bij de coördinator van het Honours College Geneeskunde, Prof. dr. Peter J. van den Elsen.  Definitieve toelating tot het Honours College vindt plaats na het behalen van de propedeuse in BA1. 

Meer informatie en contact

Voor vragen over het Honours College GNK kun je terecht bij de coördinator prof.dr. Peter J. van den Elsen. Meer uitgebreide informatie over het Honours College, ook van de andere faculteiten, is te vinden op de website van de Universiteit Leiden. Wil je meer informatie over lezingencyclus van het Honours College-Geneeskunde? Kijk dan op de blackboardmodule van het Honours College-Geneeskunde.