Reglement Klinisch Onderwijs

Als student Geneeskunde zit je niet alleen in de collegezaal, je volgt ook klinische stages en loopt coschappen. Hoe het zit met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken kun je lezen in het Reglement t.b.v. de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk.