Facultaire klachtenregeling

Afhankelijk van de aard van een klacht kun je terecht bij verschillende loketten. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC hanteert de facultaire klachtenregeling. 

Inhoudelijke opmerkingen, suggesties en klachten

Heb je een blokinhoudelijke opmerking, suggestie of klacht? Dan kun je dit het beste bespreken met de docent van de werkgroep. Geeft dat geen oplossing, dan kun je je wenden tot de coördinator van het blok.

Digitaal klachtenloket universiteit

Heb je een klacht over ongewenst gedrag, onbehoorlijke behandeling, of wil je een klacht of beroep indienen tegen een besluit?  Afhankelijk van de aard van de klacht kun je terecht bij verschillende loketten. Je vindt het goede loket via het digitaal klachtenloket van de Universiteit Leiden. 

Klachtenregeling Faculteit Geneeskunde/LUMC

Als een klacht, suggestie of opmerking niet onder een van de andere regelingen valt, zal deze behandeld worden door het LUMC. Hierbij wordt de regeling onderaan deze pagina gehanteerd. Je kunt opmerkingen, suggesties, problemen of klachten per email sturen aan het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Alle opmerkingen, suggesties of klachten worden vertrouwelijk in behandeling genomen door de opleidingscoördinator van de opleiding. Anonieme opmerkingen, suggesties of klachten worden niet in behandeling genomen. Alleen opmerkingen, suggesties of klachten die getypt zijn en voorzien zijn van een email- of postadres worden in behandeling genomen.