Reglementen Geneeskunde

De eisen waaraan het onderwijs en de tentamens moeten voldoen zijn vastgelegd in een aantal regelingen.

Onderwijs- en Examenregelingen

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding. Je kunt de OER van de bachelor Geneeskunde, de OER van de master Geneeskunde en de OER van de ongedeelde opleiding downloaden.

Reglement klinisch onderwijs

Als student Geneeskunde zit je niet alleen in de collegezaal, je volgt ook klinische stages en loopt coschappen. Hoe het zit met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken kun je lezen in het Reglement t.b.v. de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk.

Regels en richtlijnen

De Examencommissies hebben Regels en Richtlijnen opgesteld met betrekking tot de uitvoering van hun taken, verantwoordelijkheden en de maatregelen die ze kunnen nemen. Hierin komen onder andere richtlijnen terug over examenresultaten, omstandigheden tijdens tentamens, registratie voor tentamens, fraude en plagiaat. Je kunt de Regels en Richtlijnen van de examencommissie downloaden.

Professioneel gedrag

Als toekomstig arts is het belangrijk dat je verantwoordelijk omgaat met je studie, respectvol omgaat met medestudenten, docenten en patiënten en je verantwoordelijkheid neemt voor eigen handelen. Als een student zich niet professioneel opstelt, kan dit gemeld worden bij de Commissie Professioneel Gedrag, die handelt volgens het Reglement Commissie Professioneel Gedrag

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terechtkunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling . 

Regelingen Universiteit Leiden

Ben je op zoek naar bijvoorbeeld het studentenstatuut, het Protocol Iudicium Abeundi of de regeling voor plagiaat? Je vindt ze bij de reglementen van de universiteit
 

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde