Dick Held-prijs

De Dick Held-prijs bedraagt €1250 en wordt jaarlijks uitgereikt aan een Leidse student Geneeskunde voor een voltooid afstudeeronderzoek/scriptie keuze-onderwijs. Het KNMG district V (Alphen, Gouda, Leiden) looft deze prijs uit. Je kunt meedingen tot twaalf maanden na voltooiing van het betreffende onderzoek, d.w.z. de datum dat de begeleider het eindverslag heeft goedgekeurd. Mail het aanmeldingsformulier voor 30 november naar het KNMG Districtsbestuur. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.