Onderwijsprijzen

De LUMC-onderwijsprijzen belonen studenten en docenten Geneeskunde voor hun getoonde inzet. Andere organisaties stellen ook prijzen beschikbaar voor studenten en docenten.

Prijzen voor studenten

 • LUMC Student Research Award: Heb jij een uitmuntend of hoger voor je wetenschapsstage gekregen? Rond januari hoor je van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen hoe je je kandidaat kunt stellen voor de LUMC Student Research Award.
 • Nijbakker-Morra prijs: Studenten die een stage hebben gedaan op het gebied van kankeronderzoek, komen mogelijk in aanmerking voor devoor de Nijbakker-Morra prijs. De supervisor van de stage moet jou voordragen.
 • Nederlandse Hartstichting-prijs: Wil jij een onderzoeksstage op het gebied van hart- en vaatziekten doen buiten het LUMC? Misschien kom je dan in aanmerking voor de Nederlandse Hartstichting-prijs.

Uitreiking onderwijsprijs 2013

 • Dick Held-prijs: Heb jij je afstudeeronderzoek/scriptie voor het keuze onderwijs voltooid? Meld je dan nu aan voor de Dick Held-prijs.
 • LAG-scriptieprijs: De Leidse Alumnivereniging Geneeskunde (LAG) reikt elk jaar de scriptieprijs uit aan de student Geneeskunde of Biomedische wetenschappen met het beste stageverslag (Ba/Ma).
 • Leidse Universitaire Scriptieprijs: De faculteitsbesturen kunnen elk jaar tot 15 november een student voordragen voor de Leidse Universitaire Scriptieprijs, opgericht door reünisten van Minerva.
 • Prof. Chris Gips prijs: Het Professor Chris Gips Fonds reikt jaarlijks de Prof. C.H. Gips prijs uit aan de meest getalenteerde student geneeskunde die zijn/haar wetenschappelijke stage in het buitenland heeft gelopen. De Nederlandse geneeskundefaculteiten dragen elk hun beste student voor.

Prijzen voor docenten

 • G.J. Tammelingprijs: De G.J. Tammelingprijs is een prijs voor de beste docent Geneeskunde en/of Biomedische wetenschappen binnen het LUMC. Deze docent moet vernieuwend zijn binnen het onderwijs en oog hebben voor de wensen van studenten. Studenten kunnen zelf docenten nomineren en de Studenten Adviescommissie beoordeelt de inzendingen en kiest de winnaar. De prijs wordt ieder jaar in juni toegekend en bestaat uit een wisselbeker en een oorkonde.
 • Leidse Studentenraad-prijs (LSr-prijs): Ieder jaar reikt de Universiteit Leiden de LSr-prijs uit aan een docent die zijn of haar vak op een boeiende wijze overbrengt op studenten. Het M.F.L.S.-bestuur draagt hiervoor altijd de winnaar van de G.J. Tammelingprijs aan. De Leidse Studentenraad nomineert een aantal docenten en bepaalt de winnaar aan de hand van een mondelinge verdediging van de nominatie door de betreffende studievereniging en een bezoek van de jury aan een college van de genomineerde docent. De prijs wordt uitgereikt tijdens de diesviering van de Universiteit Leiden op 8 februari. De winnaar krijgt een geldbedrag.

Prijzen voor beste blok en coschap

 • Beste blok: Elk jaar kent de Studenten Adviescommissie een prijs toe aan het beste blok van de bachelor of master Geneeskunde. Geneeskundestudenten kunnen zelf een blok nomineren via de jaarvertegenwoordiging. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt begin juni tijdens de feestelijke uitreiking van de onderwijsprijzen.
 • Beste coschap: De coassistenten nomineren elk jaar een aantal coschappen en selecteren hieruit ‘het beste coschap’. Deze prijs wordt uitgereikt door de Leidse Co-raad tijdens de feestelijke bijeenkomst in juni.