Ervaringen studenten in buitenland

Veel studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen gaan naar het buitenland voor een stage, keuzecoschap of uitwisseling. Hieronder delen studenten wat ze eraan hadden, wat hen opviel en hoe ze hun buitenlandverblijf hebben geregeld en bekostigd.


Studeren in Stockholm in 11 foto's 

In het tweede jaar van de bachelor Biomedische wetenschappen, worden maximaal 10 studenten van september tot januari uitgewisseld met het Karolinska Institutet in Stockholm. Leidse studenten Marleen en Kirsten legden deze uitwisseling vast in 11 foto's. Lees meer...


Heidelberg vs Leiden

Veel studenten gaan op vakantie, maar Joris liep tijdens de zomer stage aan het Duitse centrum voor kankeronderzoek en de Universiteit van Heidelberg. Hij volgende colleges en deed onderzoek naar oestrogeenreceptor type 2 in humane colorectale tumorcellijnen. Lees meer...


Stanford vs Leiden

Masterstudent Geneeskunde Thomas Brouwer ging 6 maanden naar Stanford voor zijn wetenschapsstage over stamcellen. De studentencultuur op deze Amerikaanse universiteit is heel anders dan die in Nederland. Lees meer...student in winnipeg

Winnipeg vs Leiden

Na haar stage reumatologie zette student Biomedische wetenschappen Hester Koppejan haar onderzoek voort in Canada. Het onderzoek van de Canadese groep was klinischer dan haar eigen onderzoek en het kostte wat moeite om contact te leggen met collega's. Lees meer...


student london

Oxford vs Leiden

Geneeskundestudent Rogier volgt het MD/PhD-traject. Op een dag stapte hij naar zijn mentor toe met de opmerking "ik wil graag naar het buitenland - en dan het liefst in de UK - onderzoek doen." Van januari t/m augustus 2013 deed hij onderzoek naar functionele MRI. Lees meer...


Oxford vs Leiden

BW-student Elleke Peters wilde “iets doen met kanker en genetica”  en het liefst in Oxford. Via de begeleidster van haar bachelorstage kwam ze terecht bij dr. Gareth Bond aan het Ludwig Institute for Cancer Research. Ze groeide als wetenschapper, maar ook persoonlijk. Lees meer…