Beurzen voor buitenland

Beurzen vanuit het LUMC

Het LUMC stelt een aantal beurzen beschikbaar voor studenten die naar het buitenland gaan. Om kans te maken op een van deze beurzen voor onderzoek, moet het onderzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

• een relatie hebben met één van de LUMC-profileringsgebieden,

• plaatsvinden bij één van de preferred partners.

Het LUMC kent de volgende beurzen toe:

DOO-internationaliseringsbeurs

Deze beurs kan aangevraagd worden voor onderwijs en stages binnen Europa en reguliere coschappen in Suriname. De beurs varieert van €250-650 euro afhankelijk van de duur van het studieonderdeel (twee weken tot een jaar). De beursaanvraag moet minimaal 4 weken voor vertrek worden ingeleverd. Na afloop van je buitenlandperiode moet je binnen vier weken na terugkomst een verslag en verslagformulier inleveren bij DOO-Internationalisering. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Eurolife scholarship

Om de stages binnen Eurolife partners aantrekkelijker te maken, heeft men per jaar 3 beurzen van € 500 elk beschikbaar gesteld voor uitgaande LUMC studenten. Een LUMC student die graag naar een Eurolife partner wil gaan voor een onderzoekstage komt voor deze beurs in aanmerking. Het is wel belangrijk dat je een goede en gemotiveerde student bent. Meer informatie is beschikbaar bij de Coördinator Internationalisering. 

Jo Keur fonds

In het kader van onderzoek tijdens stages, keuzeblokken en keuzecoschappen in het buitenland  worden jaarlijks aan (bio)medische studenten subsidies verstrekt. De subsidies zijn niet bedoeld voor reguliere coschappen en congresbezoek. Documenten vind je onderaan deze pagina.

Onderwijs Expertise Fonds

Heb je je aantoonbaar ingezet voor (bio)medisch onderwijs en wil je deelnemen aan een congres, vergadering of onderzoek over onderwijs in het buitenland? Dat kan met hulp van deze beurs. 

Beurzen via de Universiteit

Via de Universiteit zijn er verschillende beurzen beschikbaar.