Focus op onderzoek

Als student aan het LUMC heb je volop kans om al in een vroeg stadium betrokken te raken bij onderzoek.  Dit kan bijvoorbeeld binnen het MD/PhD traject, het Honours College of via een onderzoeksproject of stage. Het LUMC blinkt uit in een aantal onderzoeksgebieden; de profileringsgebieden. Deze gebieden combineren klinisch en fundamenteel onderzoek. Om zoveel mogelijk te profiteren van de aanwezige expertise, stimuleren we studenten om onderzoeksactiviteiten aan te laten sluiten op een van de zeven profileringsgebieden.

LUMC-profileringsgebieden en contactpersonen

Het LUMC richt zich op de volgende specifiek biomedische onderzoeksgebieden:

Daarnaast loopt er onderzoek binnen een aantal meer algemene thema’s: