Masterdiploma Geneeskunde

De masteropleiding Geneeskunde duurt drie jaar. Als je bijna alle verplichte onderdelen hebt afgerond kun je het masterdiploma aanvragen. Tijdens een feestelijke ceremonie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden worden de diploma’s uitgereikt. Het masterexamen is een officieel studiemoment.

Voorwaarden

Je kunt het masterdiploma Geneeskunde aanvragen als je bijna alle verplichte onderwijsonderdelen  zoals vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement Master Geneeskunde met een voldoende hebt afgesloten. Dit komt neer op minimaal 180 EC. Op het moment van de aanvraag en de ceremonie moet je ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden.

Procedure

  1. Registreer eventuele extracurriculaire vakken: Heb je  extracurriculaire vakken  gevolgd en wil je deze laten vermelden op het diplomasupplement? Zorg dan dat je uiterlijk een maand voor afronden van het laatste studieonderdeel van de bachelor of master alle stappen voor registratie en vermelding extracurriculaire vakken  doorlopen hebt. Begin hier op tijd mee, zeker als je de vakken buiten de Universiteit Leiden gevolgd hebt kan er wat tijd overheen gaan voor alles rond is. 
  2. Kies een periode: Kijk in de bijlage ‘Data master/artsexamen’ onderaan deze pagina voor de uitreikingen en deadlines. Bepaal wat voor jou haalbaar is.
  3. Vraag het diploma aan: via het  online aanmeldingsformulier Aanvraag master Geneeskunde. Op dit formulier kun je aangeven wanneer je het masterdiploma wilt ontvangen.
  4. Tijdige registratie cijfers: Kijk in het schema in de bijlage wanneer de cijfers binnen moeten zijn. Zorg dat de beoordelingen uiterlijk om 24:00 op de datum van de deadline in Kl-app of uSis staan. We nemen een aanvraag voor diplomering alleen in behandeling, als de einddatum van de verplichte stages en coschappen binnen de deadline voor het aanleveren van cijfers valt. Beoordelingen mogen pas gegeven worden op de laatste dag van het coschap of de stage of later.
  5. Overige voorbereiding: Ongeveer twee weken voor de ceremonie ontvang je een e-mail met een bevestiging en aanvullende informatie. Bij de e-mail zit een brief waarin je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter van de examencommissie. Dit gesprek is vooral bedoeld ter voorbereiding van de ceremonie. Vul voor het gesprek de vragenlijst in die met de brief wordt meegestuurd.
  6. Ceremonie masterdiploma: Tijdens de ceremonie word je toegesproken door de voorzitter en ontvang je het diploma. Elke kandidaat mag maximaal tien personen uitnodigen.
  7. Registratie als arts: Na ontvangst van het masterdiploma Geneeskunde moet je je als arts laten registreren in het BIG-register. Hiervoor is een gewaarmerkte kopie van het diploma nodig. Deze kun je laten maken bij  studentencentrum Plexus .

Contact

Neem voor vragen over het artsexamen contact op met de studentenadministratie.