Bachelordiploma Geneeskunde

Als je alle bachelorexamenonderdelen hebt gehaald kom je in aanmerking voor het bachelordiploma. De datum op het diploma wordt de laatste werkdag van de maand waarin het laatste bachelorexamenonderdeel is behaald. Je kunt het diploma elke maand ophalen bij de balie van het LUMC-Onderwijsservicepunt of deelnemen aan de feestelijke ceremonie die twee keer per jaar plaatsvindt.

Voorwaarden

Iedere 1e van de maand worden de studenten die aan de volgende eisen voldoen uit uSis geselecteerd voor het bachelordiploma:

  • Al het blok- en lijnonderwijs uit het bachelorprogramma is met een voldoende geregistreerd is in uSis.
  • Je hebt in totaal 180 EC gehaald voor onderwijseenheden zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling voor de bachelor Geneeskunde, of voor andere onderwijseenheden met goedkeuring van de examencommissie.
  • Je staat ingeschreven als bachelorstudent Geneeskunde aan de Universiteit Leiden

Procedure

  1. Registreer eventuele extracurriculaire vakken: Heb je extracurriculaire vakken gevolgd en wil je deze laten vermelden op het diplomasupplement? Zorg dan dat je uiterlijk een maand voor afronden van het laatste studieonderdeel van de bachelor of master alle stappen voor registratie en vermelding extracurriculaire vakken doorlopen hebt. Begin hier op tijd mee, zeker als je de vakken buiten de Universiteit Leiden gevolgd hebt kan er wat tijd overheen gaan voor alles rond is. 
  2. Houd je e-mail in de gaten: Elke 1e van de maand worden studenten uit uSis geselecteerd die voldoen aan de eisen voor het bachelordiploma. Daarna ontvang je een e-mail van de studentenadministratie. Hier staat in wat je moet doen om je diploma op te halen bij de balie, of deel te nemen aan de feestelijke ceremonie. Ook krijg je de kans om aan te geven welke (geregistreerde) extracurriculaire vakken je op je supplement wilt laten vermelden.
  3. Inschrijven masteropleiding: vervolg je de masteropleiding Geneeskunde, wijzig je inschrijving in  Studielink dan naar masterstudent. Dit kan alleen voor de instroommomenten 1 februari en 1 september. Tussentijds instromen in de master? Samen met het bachelordiploma ontvang je het door de studieadviseur ondertekende formulier Verklaring van geen bezwaar t.b.v. inschrijving. Vul dit formulier verder aan en lever het formulier vóór de 15e van de maand in bij de Universiteit/Plexus. Alleen met dit formulier kun je maandelijks instromen in de masteropleiding.

Alles gehaald, maar nog niet afstuderen?

Het kan zijn dat je aan alle eisen voldoet maar nog geen diploma wilt ontvangen. Dien in dit geval een verzoek in bij de examencommissie om het diploma niet uit te schrijven. Doe dit vóór de 15e van de maand volgend op de maand waarin je je laatste resultaat hebt behaald door onderstaand formulier in te vullen.

Contactpersoon

Voor vragen over het bachelordiploma Geneeskunde kun je terecht bij de studentenadministratie.