Diploma's en afstuderen

Als je aan alle eisen voldoet reikt de examencommissie het bachelordiploma automatisch aan je uit. Studenten die het masterdiploma uitgereikt willen krijgen moeten het examen zelf via een webformulier aanvragen bij de studentenadministratie. De examencommissie beslist of je aan alle eisen voldoet.

Bachelordiploma Geneeskunde

Als je al het blok- en lijnonderwijs uit het bachelorprogramma met een voldoende resultaat afrondt, schrijft de examencommissie het bachelordiploma voor je uit. Je moet wel ingeschreven staan als bachelorstudent Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en een geldige collegekaart kunnen overleggen. Wil je meer weten over het afstuderen voor de bachelor en hoe je dit eventueel kunt uitstellen? Ga dan naar bachelordiploma Geneeskunde.

Onderwijsgebouw

Masterdiploma Geneeskunde

Studenten met een Leids bachelordiploma Geneeskunde kunnen doorstromen in de master. Je kunt je masterdiploma aanvragen net voordat je alle verplichte onderwijseenheden hebt gehaald. Je moet wel ingeschreven staan als masterstudent Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Meld je uiterlijk vier weken van tevoren aan en hou rekening met de deadline voor het aanleveren van de cijfers. Met uitzondering van de maand juli, kun je iedere maand masterexamen doen. Kom je in aanmerking? Ga dan naar masterdiploma Geneeskunde.

Afgestudeerd en dan?

Je bent afgestudeerd als basisarts en nu is het tijd om aan het werk te gaan. Wil je eerst aan het werk als zaalarts of wil je toewerken naar een specialisatie of een PhD?  Kijk ter oriëntatie eens rond bij de vervolgopleidingen op de LUMC-website. Of bezoek een medische carrieredag van de M.F.L.S.