Psychiatrie

Psychiatrie is een veelzijdig medisch specialisme. Psychiatrie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en het wetenschappelijk onderzoek van problemen in denken, beleving, emoties en gedrag. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van psychiatrische ziekten als schizofrenie, psychotische stoornissen, depressie en manie, ontwikkelingsstoornissen en cognitieve stoornissen.

De opleiding tot psychiater LUMC-Rivierduinen is onderdeel van het Consortium Zuid-Holland Noord. Hieronder vallen ook de psychiatrische opleidingen van de Parnassia Groep in Den Haag en Rivierduinen in Gouda. De opleiding vindt deels plaats in het LUMC en deels in GGZ Leiden. Hierdoor maak je tijdens de opleiding kennis met zowel de academische als GGZ psychiatrie. Tijdens de opleiding wordt intensief supervisie en mentoraat gegeven en zijn er veel onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld patiëntdemonstraties, wetenschappelijke bijeenkomsten als CAT’s, refereerbijeenkomsten, somatische onderwijs in de neurologie en interne geneeskunde). Het kennisonderwijs Psychiatrie, een dagdeel per week, is ingebed in het landelijk cursorisch onderwijs van de vervolgopleiding Psychiatrie.

Opleider: prof. dr. Roos C. van der Mast; plaatsvervangend opleider: prof. dr. A.M. van Hemert, stagebegeleider schakeljaar: nog te bepalen.

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar psychiatrie bestaat uit drie onderdelen. In overleg met de opleider spreek je de volgorde van de verschillende onderdelen af.

Een belangrijk onderdeel is de klinische stage van 16 weken als semi-arts in het LUMC of in GGZ Leiden. Bij voorkeur doe je hierna een psychiatrische consultatieve keuzestage van 10 weken in het LUMC.

Tijdens de stages ontwikkel je competenties gericht op het niveau van een AIOS na zes maanden opleiding. De focus ligt hierbij op medisch-inhoudelijke kennis van psychiatrische diagnostiek en behandeling, op communicatie (gespreksvaardigheden) en op organisatie van patiëntenzorg en van de eigen opleiding. In overleg met de opleider maak je een individueel opleidingsplan (IOP), waarin leerdoelen en toetsen worden vastgelegd. Je volgt al het AIOS-onderwijs, maakt alle toetsen en houdt je de vorderingen bij in het portfolio.

Het derde onderdeel bestaat uit een wetenschapstage van 14 weken bij één van de onderzoekslijnen van de afdeling psychiatrie LUMC. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de opleider en leidt tot zichtbare competentieontwikkeling op het gebied van wetenschap.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Aantal plaatsen

De opleiding Psychiatrie LUMC-Rivierduinen heeft jaarlijks één plaats beschikbaar voor een schakeljaar in de psychiatrie.

Doorstroom naar vervolgopleiding

De coassistent die het schakeljaar succesvol afrondt, wordt toegelaten tot de opleiding Psychiatrie.

Informatie en sollicitatie

Vragen kun je richten aan mevrouw Vivian Dalmijn, opleidingssecretariaat afd. Psychiatrie. De sollicitatie verloopt via DOO.   Je kunt solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar  in te vullen en daarbij een sollicitatiebrief (vergezeld van motivatie, cv en contactgegevens) te uploaden.  Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.