Interne geneeskunde

Interne geneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling van (complexe) ziektebeelden van inwendige organen of orgaansystemen bij volwassen patiënten. Door de vereiste brede kennis van ziektebeelden en pathofysiologie hebben internisten een vooraanstaande rol in patiëntenzorg, onderwijs en het onderzoek

Hoofdopleider: Prof.dr. J.W. de Fijter   

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar interne geneeskunde bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een basisstage Interne Geneeskunde (10 weken) in een (geselecteerde) perifere opleidingskliniek in de Leidse opleidingsregio. Focus ligt daarbij op het ervaring opdoen bij klinische opnames op de afdeling interne geneeskunde.

De 2e periode is een wetenschapstage (14 weken) bij de  Klinische Epidemiologie.

De 3e periode (16 weken)  zal je als semi-arts ingezet worden op de afdeling interne geneeskunde in het LUMC. Belangrijke doelstelling daarvan is competenties en vaardigheden op te doen in acute interventie, diagnostiek en therapie binnen de interne geneeskunde. Daarnaast wordt kennis gemaakt met de verschillende differentiatie stages binnen de interne geneeskunde.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Aantal plaatsen

De Opleiding Interne Geneeskunde stelt voor de regio Leiden jaarlijks in totaal 6 plaatsen beschikbaar voor een gedifferentieerd schakeljaar in de Interne Geneeskunde. Per 2 maanden start er 1 kandidaat met een dedicated schakeljaar.

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden:

  • Sollicitatie- en motivatiebrief, gericht aan prof. dr. J.W. de Fijter, opleider interne geneeskunde
  • Actueel cv
  • Cijferlijst bachelor en master
  • Beoordeling coassistentschap Interne geneeskunde M-1
  • Contactgegevens (en akkoord) van te benaderen referenten minimaal 2
Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling. 
 

Inhoudelijke vragen

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met opleidinginterne@lumc.nl of 071-526 4673.

Doorstroom naar vervolgopleiding

Na het succesvol afronden van het schakeljaar worden de kandidaten tweemaal per jaar, of eerder op voorspraak van de hoofdopleider, toegelaten tot de reguliere sollicitatieronde in september en een extra ronde in februari. Bij elke ronde wordt (mits geschikte kandidaat) minstens 1 schakel-kandidaat toegelaten tot de Opleiding Interne Geneeskunde (schakel-AIOS).

Tegen het einde van het eerste opleidingsjaar als AIOS Interne Geneeskunde beoordeelt de hoofdopleider of, op grond van behaalde competenties en voortgang, de AIOS vanwege competenties opgedaan in het schakeljaar in aanmerking komt voor een verkorting (tot max. 6 maanden) van de totale opleidingsduur tot internist.