Houding en beweging

Wij nodigen de masterstudenten Geneeskunde uit voor het dedicated schakeljaar van het multidisciplinaire cluster Houding en Beweging. Dit schakeljaar bereidt voor op één van de specialismen van het bewegingsapparaat. Het programma is samengesteld door de afdelingen Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde. 

Betrokken opleiders:

  • Orthopedie: prof. dr. R.G.H.H. Nelissen (LUMC) 
  • Revalidatiegeneeskunde: Dr. D. Steenbeek (LUMC), V. Valkenburg (RRC), T.Veenis (Sophia Revalidatie Den Haag)
  • Coördinator: Dr. D. Steenbeek

Programma dedicated schakeljaar  

Het dedicated schakeljaar Houding en Beweging biedt gevarieerde en uitdagende stages, waarin je veel naar eigen wens kan invullen. Je kiest in overleg eerst voor een semi-artsstage Revalidatiegeneeskunde of Orthopedie, waarna de vervolgstages naar voorkeur worden vormgegeven. 

Bij de semi-artsstage Orthopedie werk je 12 weken als zaalarts in het LUMC en participeer je bij de operaties met de AIOS en stafleden Orthopedie. Daarnaast kan je op spreekuren patiënten beoordelen. Je doet de nodige kennis en ervaring op in de speerpunten van de Orthopedie van het LUMC, zoals oncologische orthopedie en zenuwletsels, maar ook in algemene orthopedie en traumatologie

Bij de semi-artsstage Revalidatiegeneeskunde werk je 8 weken op de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het LUMC en 4 weken in het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. Je verricht consulten voor opgenomen patiënten, bijvoorbeeld op de afdelingen Neurologie, Orthopedie en de IC. Daarnaast zie je onder supervisie patiënten op de polikliniek van het LUMC. Je assisteert ook bij verrichtingen, zoals het injecteren van spieren onder echogeleide ten behoeve van aanvullende spasticiteitbehandeling. In het RRC werk je op de klinische afdeling en leer je het revalidatieproces kennen. 

Voor de vervolgstages in de volgende 12 weken wordt de inhoud afgestemd op deze semi-artsstage en de keuzes die je aan de hand daarvan maakt. Na een semi-artsstage Revalidatie, volgt een stage van 6 weken in de orthopedie met het accent op het (poli)klinisch werk. Na een semi-artsstage Orthopedie volgt een stage van 6 weken op de klinische afdeling van het RRC Leiden met accent op de orthopedie / traumatologie. Revalideren is teamwerk met paramedici en technici. Daarna volgt een keuzetraject van 6 weken, waarvan het programma is vastgelegd afhankelijk van de weken ervaring.

In de overige 14 weken doe je in overleg een wetenschapsstage.  De Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde zijn in het LUMC in één afdeling ondergebracht met één Wetenschapscommissie, het wetenschappelijk project zal door een promovendus begeleid worden. De ambitie is dat dit uitmondt in een publicatie in een peer-reviewed tijdschrift.
Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname    

Begeleiding en beoordeling 

Je wordt begeleid door AIOS Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde en de leden van de opleidingsgroep. Op vaste momenten beoordeelt de betrokken opleider de voortgang. Daarnaast ontvang je regelmatig gestructureerde feedback tijdens je werkzaamheden. We starten op maat en houden rekening met jouw voorkennis en de leerdoelen die je stelt. De feedback wordt vastgelegd in Korte Praktijk Beoordelingen, CAT’s, observaties en feedback conform de opleiding.

Benodigde kwalificaties 

  • Een uitstekende professionele beoordeling van eerdere coschappen.
  • Aantoonbare interesse in het houdings- en bewegingsapparaat en het niveau van functioneren. Inzicht in de WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 
  • Goed vermogen tot onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
  • Goede communicatieve vaardigheden en vermogen tot introspectie.

Sollicitatieprocedure  

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden: 

  • motivatiebrief
  • beoordeling van coschappen

Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.

Doorstroom naar vervolgopleiding  

Het voordeel van een schakeljaar in een cluster van specialismen, is dat je veel mogelijkheden open houdt voor een vervolgopleiding. Bij een goede beoordeling van het dedicated schakeljaar volgt een uitnodiging om te solliciteren voor de opleiding Revalidatiegeneeskunde en de referenties kunnen faciliteren in een opleiding tot orthopedisch chirurg, maar ook neuroloog, sportarts of reumatoloog. Bij start van de opleiding wordt, aan de hand van de competentieontwikkeling, verkorting van de opleiding toegekend tot een maximum van 6 maanden. 

Dedicated schakeljaar revalidatiegeneeskunde