Heelkunde

De opleiding Heelkunde duurt 6 jaar, waarvan de laatste twee jaar in één van de vijf differentiatiegebieden gastro-intestinale chirurgie, chirurgische oncologie, vaatchirurgie, traumachirurgie en kinderchirurgie.

Het curriculum is omschreven in SCHERP en is competentiegericht (www.heelkunde.nl).

Hoofdopleider: Prof.dr.J.F.Hamming     

Programma dedicated schakeljaar

Je komt te werken op een chirurgische afdeling in één van de opleidingsklinieken van de opleidingsregio OOR Leiden. In het kader van het dedicated schakeljaar heelkunde volg je de onderdelen semi-artstage, keuzecoschap en wetenschapsstage in hetzelfde opleidingsziekenhuis. De klinische fase duurt minstens 24 weken. De klinische werkzaamheden vinden in eerste instantie plaats op de verpleegafdeling. Daarnaast kun je onder begeleiding bij eenvoudige poliklinische verrichtingen assisteren en bij voldoende kennis en vaardigheden onder supervisie verrichten. Als de afdelingswerkzaamheden het toestaan, kun je ook assisteren bij operatieve ingrepen. In de overige 14 weken doe je een wetenschapsstage op de afdeling heelkunde.
Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Hoe word je begeleid en beoordeeld?

Tijdens het dedicated schakeljaar word je begeleid door AIOS heelkunde en de leden van de opleidersgroep. Op vaste momenten beoordeelt een lid van de opleidersgroep de voortgang. Daarnaast ontvang je regelmatig direct in de praktijk, bij klinische opleidingsmomenten, gestructureerde feedback. Deze feedback wordt vastgelegd in Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s) en Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS), conform de opleiding Heelkunde. Er wordt minstens één keer een Critical Appraisal Topic gedaan tijdens een onderwijsbespreking.

Sollicitatieprocedure

Aan het begin van het coschap Heelkunde maak je bij de opleider je belangstelling bekend voor een dedicated schakeljaar. Aan het eind van het coschap kun je solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij  onderstaande documentatie van kwalificaties en een motivatiebrief te uploaden. Richt de motivatiebrief aan Prof. dr. J.F. Hamming, chirurg en opleider Heelkunde. De opleider legt je sollicitatie voor aan de opleidersgroep en na accordering word je voorgedragen bij de Regionale Opleidings Commissie (ROC). De ROC beslist over het al dan niet toekennen van het schakeljaar en locatie. De opleider stelt je vervolgens schriftelijk op de hoogte van aanname of afwijzing. 

De volledige procedure staat in het document dedicated schakeljaar Heelkunde (pdf).

Welke kwalificaties zijn nodig?

Om in aanmerking te komen, moet je een bovengemiddeld/excellent coschap Heelkunde hebben doorlopen en aantonen dat je goede beoordelingen van coschappen en bovengemiddelde cijfers hebt behaald. Hiervoor lever je als bewijs:  
  • cijferlijst van de bachelorfase; 
  • beoordelingen van andere coschappen;
  • bewijs of cijferlijst van behaalde extra studie-onderdelen (bijv. Honours class);
  • aanbevelingsbrief van de opleider Heelkunde van de vakgroep waar coschap is gelopen, waarin de steun van de gehele lokale opleidersgroep wordt bevestigd.

Doorstroom naar vervolgopleiding

Als het schakeljaar succesvol wordt doorlopen, kan de student aan de eerstvolgende sollicitatieronde voor de opleiding Heelkunde deelnemen. De kandidaat zal dan in ieder geval voor een gesprek met de sollicitatiecommissie worden uitgenodigd. Indien u in deze sollicitatieprocedure wordt aangenomen voor de opleiding Heelkunde, zal worden gekeken of de competentieontwikkeling zodanig is, dat eventueel verkorting van de opleiding (tot een maximum van 6 maanden) kan plaatsvinden.