Anesthesiologie

Anesthesiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de perioperatieve geneeskunde in de ruimste zin van het woord, acute geneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn.

De inzet van de anesthesioloog in de perioperatieve zorg rondom de patiënt begint bij het bezoek van de te opereren patiënt aan de preoperatieve kliniek. Hier worden de risico’s rond de operatie in kaart gebracht en wordt het perioperatieve beleid samen met de operateur besproken en bepaald.

Tijdens de operatie kan de anesthesioloog algehele anesthesie, loco-regionale anesthesie of een combinatie van beide toepassen. Ook kan gebruik worden gemaakt van vele diagnostische technieken om de ventilatie, circulatie en de neurologie van de patiënt te bewaken.

Postoperatief wordt de zorg voortgezet op de recovery dan wel PACU. In de postoperatieve pijnbestrijding vervult de anesthesioloog een belangrijke consultatieve functie. De inzet van anesthesiologen in de chronische pijnbestrijding en in de intensive care geneeskunde is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Anesthesiologie richt zich vooral op allerlei facetten van pijnbestrijding en op hemodynamische monitoring.

Hoofdopleider: Prof.dr. L.P.H.J. Aarts    

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar anesthesiologie bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een basisstage anesthesiologie in het LUMC. Focus ligt daarbij op het ervaring opdoen bij het werken in de perioperatieve setting. Hierbij staan screening en het opdoen van ervaring met de basale technieken van de anesthesiologie op de voorgrond.

De 2e periode is een wetenschapstage (14 weken) op de afdeling anesthesiologie.

De 3e periode (16 weken)  word  je als semi-arts ingezet op zowel de operatieafdeling als op de intensive care. Hierdoor kun  je je verder bekwamen in de anesthesiologie  en de intensive care geneeskunde.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Aantal plaatsen

De Opleiding Anesthesiologie stelt voor het LUMC jaarlijks in totaal 2 plaatsen beschikbaar voor een gedifferentieerd schakeljaar in de Anesthesiologie. Per 6 maanden start er 1 kandidaat met een dedicated schakeljaar.

Een betere indruk door meelopen

Denk je dat anesthesiologie misschien iets voor je is, maar zou je toch een betere indruk willen hebben van het werk van een anesthesioloog? Dan kan je een afspraak maken om twee dagen mee te lopen op de werkvloer. Dit kan door een mail met verzoek tot meelopen te sturen naar:mw. S. Langezaal-de Groot.

Sollicitatieprocedure

Solliciteer door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden:

  • Sollicitatie- en motivatiebrief
  • Cijferlijst
  • Contactgegevens (en akkoord) van te benaderen referenten
Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.
 

Doorstroom naar vervolgopleiding

Na het succesvol afronden van het schakeljaar worden de kandidaten tweemaal per jaar, of eerder op voorspraak van de opleider, toegelaten tot de reguliere sollicitatieronde in september en een extra ronde in februari. Bij elke ronde wordt (mits geschikte kandidaat) minstens 1 schakel-kandidaat toegelaten tot de Opleiding Anesthesiologie.

Tegen het einde van het eerste opleidingsjaar als AIOS Anesthesiologie beoordeelt de opleider of, op grond van behaalde competenties en voortgang, de AIOS vanwege competenties opgedaan in het schakeljaar in aanmerking komt voor een verkorting (tot max. 6 maanden) van de totale opleidingsduur tot anesthesioloog.