Revalidatiegeneeskunde

Wij nodigen de masterstudenten Geneeskunde uit voor het schakeljaar revalidatiegeneeskunde in voorbereiding op de opleiding tot revalidatiearts. De opleiding Revalidatiegeneeskunde duurt 4 jaar. De opleiding bestaat uit een ziekenhuisstage en stages op meerdere afdelingen in een revalidatiecentrum. Binnen de opleidingsregio OOR Leiden zijn er twee lussen: eén met het LUMC en Rijnlands Revalidatiecentrum (RRC) Leiden en één met Sophia Revalidatie Den Haag.

Betrokken opleiders: Dr. D. Steenbeek (LUMC), V. Valkenburg (RRC), T.Veenis (Sophia Revalidatie Den Haag)

Programma dedicated schakeljaar 

Het dedicated schakeljaar revalidatiegeneeskunde is een zeer gevarieerde en uitdagende stage, waarin je veel naar eigen wens kan invullen. Je werkt eerst 12 weken op de afdeling revalidatiegeneeskunde in het LUMC. Hier verricht je consulten voor opgenomen patiënten, bijvoorbeeld op de afdelingen neurologie, orthopedie en de IC. Daarnaast zie je onder supervisie patiënten op de polikliniek. Je assisteert ook bij verrichtingen, zoals het injecteren van spieren onder echogeleide ten behoeve van aanvullende spasticiteitbehandeling.

Vervolgens werk je 12 weken op de klinische afdeling van het RRC. Hier leer je het revalidatieproces  goed kennen. Je zult merken dat revalideren teamwerk is, waarbij je samenwerkt met paramedici en technici.

In de overige 14 weken doe je een wetenschapsstage revalidatiegeneeskunde, waarbij meerdere instellingen betrokken zijn. De ambitie is dat dit uitmondt in een publicatie in een peer-reviewed tijdschrift. 

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Begeleiding en beoordeling

Je wordt begeleid door AIOS revalidatiegeneeskunde en hun supervisoren, de leden van de opleidersgroep. Op vaste momenten beoordeelt de betrokken opleider de voortgang. Daarnaast ontvang je regelmatig gestructureerde feedback tijdens je werkzaamheden. We starten op maat en houden rekening met jouw voorkennis over de revalidatiegeneeskunde en de leerdoelen die je stelt. De feedback wordt vastgelegd in Korte Praktijk Beoordelingen, conform de opleiding Revalidatiegeneeskunde. Er wordt twee keer een Critical Appraised Topic gedaan tijdens een onderwijsbespreking.

Benodigde kwalificaties

  • Een uitstekende professionele beoordeling van eerdere coschappen.
  • Aantoonbare interesse in het houdings- en bewegingsapparaat en het niveau van functioneren. Inzicht in de WHO International Classification of Functioning, Diability and Health (ICF). 
  • Uitstekend vermogen tot onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en introspectie.

Sollicitatieprocedure 

Je kunt solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar  in te vullen en daarbij bovenstaande documentatie van kwalificaties en een motivatiebrief (gericht aan dr. D. Steenbeek, opleider revalidatiegeneeskunde in het LUMC) te uploaden.  Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.

Selectie 

De regionale opleidingscommissie revalidatiegeneeskunde bepaalt uiteindelijk na een selectieprocedure wie kan deelnemen aan het dedicated schakeljaar.  

Doorstroom naar vervolgopleiding 

Bij een goede beoordeling van het dedicated schakeljaar volgt, in samenspraak met de opleiders van de regio, een uitnodiging om te solliciteren voor de Opleiding Revalidatiegeneeskunde. Bij start van de opleiding wordt, aan de hand van de competentieontwikkeling, verkorting van de opleiding toegekend tot een maximum van 6 maanden. 

Dedicated schakeljaar houding en beweging