Reumatologie

Het vakgebied reumatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van reumatische ziekten en systemische auto-immuunziekten. De opleiding Reumatologie bestaat uit twee delen:  de vooropleiding algemeen interne geneeskunde (3 jaar) en de specialisatie reumatologie (3 jaar). De patiëntenzorg vindt plaats op verschillende afdelingen (kliniek, Reumatologie Ambulante Zorg en polikliniek).  Er is veel aandacht voor fundamenteel en klinisch onderzoek naar verschillende reumatische aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis, spondylartropathie, systemische sclerose en artrose.

Hoofdopleider: Prof.dr. T.W.J. Huizinga       

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar Reumatologie bestaat uit twee verplichte delen en een facultatief deel.

Het 1ste deel (16 weken) is de semi-artsstage op de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg (RAZ). Hierbij maak je kennis met de belangrijkste facetten van het vakgebied. Denk hierbij aan gewrichtsonderzoek, het verrichten van intra-articulaire puncties, reumatisch differentiaal diagnostisch denken en de behandelingsmogelijkheden van verschillende reumatische aandoeningen. Op de RAZ gebeurt dit in een multidisciplinaire setting met paramedici: verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

De 2e periode (14 weken) is een wetenschapsstage op de afdeling Reumatologie. Je kunt kiezen uit een klinisch of een ‘lab’ project.

De 3e periode (10 weken)   is facultatief en kan vrij ingevuld worden met klinische zorg of wetenschappelijk onderzoek.

Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Aantal plaatsen

De opleiding Reumatologie stelt voor het LUMC jaarlijks in totaal 2 plaatsen beschikbaar voor een dedicated schakeljaar. Per 6 maanden start er 1 kandidaat.

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren door het online aanmeldformulier dedicated schakeljaar  in te vullen en daarbij de volgende documentatie te uploaden of aan te geven:

    • sollicitatie- en motivatiebrief, gericht aan mw. dr. C.F. Allaart;
    • cijferlijst;
    • contactgegevens (en akkoord) van te benaderen referenten.

Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.
 

Doorstroom naar vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van het dedicated schakeljaar, kan een directe instroom in de opleiding Reumatologie volgen. Op grond van behaalde competenties en voortgang in het schakeljaar wordt ook gekeken of de kandidaat in aanmerking komt voor verkorting (tot maximaal 6 maanden) van de opleiding.