Longziekten en Tuberculose

Het specialisme longziekten en tuberculose houdt zich bezig met aandoeningen van de luchtwegen en de longen. Een longarts diagnosticeert en behandelt zelfstandig de bekende obstructieve longziekten, maar ook infectieziekten, immunologie en oncologie. Dit vraagt om gedegen basiskennis van de fysiologie en ademhalingsorganen. Daarnaast verricht een longarts interventies, zoals bronchoscopie. Samenwerking met andere vakgebieden is essentieel, omdat de longen vaak betrokken zijn bij andere (systeem)aandoeningen.

De opleiding tot longarts bestaat uit 2 jaar algemeen interne geneeskunde gevolgd door 4 jaar longziekten en tuberculose. Binnen de 2 jaar algemeen interne geneeskunde, volg je verplicht een stage intensive care en cardiologie van 4 maanden. Tijdens de vervolgopleiding longziekten en tuberculose, is er sprake van een uitwisseling met de afdeling Longziekten en Tuberculose van het LUMC.

Locatie: HagaZiekenhuis te ’s-Gravenhage, Het HagaZiekenhuis vervult een centrumfunctie in de regio voor patiënten met Cystic Fibrosis.

Hoofdopleider: dr. H.G.M. Heijerman          

Programma dedicated schakeljaar

Het dedicated schakeljaar longziekten en tuberculose bestaat uit drie delen. Het eerste deel (14 weken)  is een klinische stage op de afdeling Longgeneeskunde van het HagaZiekenhuis. Daarbij doe je ervaring op met het werken op de afdeling en de spoedeisende hulp.  De 2e periode is een wetenschapstage (14 weken) op de afdeling Longziekten. De 3e periode (12 weken)  word je op de afdeling ingezet als semi-arts en kun je poliklinische werkzaamheden verrichten en kennisnemen van de stage klinische fysiologie.
Na afronding van het programma kun je een bewijs van deelname aanvragen via:
https://forms.lumc.nl/lumc2/GNK-Dedicated-Schakeljaar-BewijsDeelname

Aantal plaatsen

De opleiding stelt jaarlijks 1 plaats beschikbaar voor een gedifferentieerd schakeljaar in de longziekten en tuberculose.

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren door het aanmeldformulier dedicated schakeljaar in te vullen en daarbij onderstaande te uploaden:

  • Sollicitatie- en motivatiebrief
  • Cijferlijst
  • Beoordeling coassistentschap Interne geneeskunde
  • Contactgegevens (en akkoord) van te benaderen referenten
Na het indienen van je sollicitatie krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de opleider het vervolg van de sollicitatieprocedure in behandeling.
 

Doorstroom naar vervolgopleiding

Na het succesvol afronden van het schakeljaar wordt de kandidaat 1 x per jaar, of eerder op voorspraak van de opleider, toegelaten tot de reguliere sollicitatieronde in september. Als de betreffende kandidaat wordt aangenomen dan kan deze in aanmerking komen voor een verkorting (tot max. 6 maanden) van de totale opleidingsduur tot longarts.