Wetenschapsstage

Tijdens de wetenschapsstage in jaar twee of drie van de master doe je zelf (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek. De wetenschapsstage is  een verplicht onderdeel van de master en kan gedaan worden binnen verschillende gebieden van de Geneeskunde.

Duur stage

De wetenschapsstage duurt minimaal 14 weken en kan worden uitgebreid naar 19 of 24 weken (voor C2007) of 18 weken en kan worden uitgebreid naar 23 en 28 (voor C2012, inclusief 2 weken POV). Je kunt de stage uitbreiden door deze te combineren met de vrije keuzeruimte of door een extra wetenschapsstage van tien weken te lopen.

Voorwaarden

Studenten kunnen de wetenschapsstage pas definitief regelen als ze de indeling van de coschappen hebben gekregen. Je kunt beginnen met de stage als het vak Praktische Onderzoeksvaardigheden met een voldoende is afgesloten, je je bachelordiploma hebt en de wetenschapscommissie de stage heeft goedgekeurd.

Procedure

  1. Zoek een stageplaats en supervisors: De eisen waaraan de stage moet voldoen, staan op Blackboard in de module wetenschapsstage. Voor stages buiten het LUMC is een LUMC supervisor vereist die in het vakgebied van de stage werkt.
  2. Goedkeuring stageplek: Je dient je aanvraag in via KL-APP (Klinische Fase Applicatie). Zodra je stagebegeleider en de Commissie Wetenschapsstage je stage hebben goedgekeurd in KL-APP kun je aan de stage beginnen.
  3. Tijdens de stage: Je voert zelf onder begeleiding het onderzoek uit. Na vier weken ontvang je een tussentijdse evaluatie.
  4. Aanvragen verlenging: Wil je het onderzoek inhoudelijk verzwaren, dan is het mogelijk om tussentijds een verlenging aan te vragen. Doe dit wel zo snel mogelijk en bespreek het met je stagebegeleider. Als deze akkoord gaat stuur je een schriftelijk verzoek naar wetenschapsstagegnk@lumc.nl
  5. Afronding van de stage: Je schrijft een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. De eisen van het verslag vind je op Blackboard. Zorg dat je stagebegeleider aan het eind van de stage het beoordelingsformulier invult, deze staat ook op Blackboard
  6. Beoordeling wetenschapscommissie en archivering: De laatste versie van het verslag upload je in Kl-APP of mail je, wanneer je stage-aanvraag nog een papieren versie betrof, naar wetenschapsstagegnk@lumc.nl  Lever dan ook een hard copy versie en het originele ingevulde eindbeoordelingsformulier in bij het LUMC-onderwijsservicepunt. De wetenschapscommissie beoordeelt het verslag binnen 15 werkdagen.

Contact

Voor vragen over de wetenschapsstage kun je terecht bij wetenschapsstagegnk@lumc.nl