Keuzeruimte master

In het derde jaar van de master hebben studenten 10 weken vrije keuzeruimte. Die ruimte moet gebruikt worden voor (uitbreiding van) een klinische of medisch-wetenschappelijke stage.

Mogelijkheden

Je kunt de vrije ruimte gebruiken voor een van de volgende opties:

Voorwaarden

De vrije keuzeruimte doe je in principe na de reeks verplichte coschappen. Alleen als je de vrije ruimte gebruikt voor een wetenschapsstage kan dit vóór de coschappen. De vrije keuzeruimte mag alleen gebruikt worden voor één van bovenstaande opties, niet voor een keuzevak. 

Procedure

De procedure hangt af van de invulling die je kiest. Kijk bij de losse pagina’s voor meer informatie. In elk geval moet de vrije keuzeruimte aangevraagd worden via Kl-app. 

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde