Tegemoetkoming in onkosten coassistenten (feb 2017)

Deze regeling is vastgesteld door het Directoraat Onderwijs en Opleidingen van het LUMC en geldt voor alle coassistenten Geneeskunde.

Als coassistent volg je hoogstwaarschijnlijk een deel van je coschappen buiten Leiden. Er wordt vanuit gegaan dat je met het openbaar vervoer reist en daarvoor je ov- studentenkaart gebruikt. Het is dus verstandig dat je een ov- studentenkaart hebt die geldig is op weekdagen (zie regels DUO website). Indien je geen recht op een  ov- studentenkaart (meer) hebt, kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding in reiskosten. Deze wordt achteraf uitgekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming wordt automatisch berekend door Kl-app (Klinische applicaties coschappen en stages). Voor dit programma krijg je bij aanvang van je coschappen en stages een persoonlijk account. Via dit account heb je inzage in de regeling en de vergoedingsbedragen die voor jouw situatie zouden kunnen gelden. Hieronder een korte samenvatting.

Standaard tegemoetkoming

Voor alle coassistenten geldt een standaard tegemoetkoming in reiskosten die je maakt om naar affiliatieziekenhuizen te gaan op momenten dat je ov-studentenkaart niet geldig is (zaterdag en zondag) en voor andere onkosten. Deze tegemoetkoming bedraagt € 99,- per declaratieformulier. 

Coschappen buiten Leiden tijdens zomerweken

Van 16 juli - 16 augustus is de ov-studentenkaart niet geldig. Wel kan in deze periode met 40% reductie gereisd worden. Volg je een coschap tijdens de zomerweken dan wordt een aanvullende vergoeding (60% normaal tarief) per werkweek uitgekeerd.

Coassistenten zonder ov- reisrecht

Naast de standaard tegemoetkoming kan je een reisvergoeding per week krijgen als:

  • je coassistent bent, ouder dan 30 jaar en/of
  • je als coassistent een persoonlijk brief van DUO kunt aantonen. In de brief “stoppen studentenreisproduct” moet vermeld staan vanaf welke datum je geen recht meer hebt op een ov-studentenkaart. Deze brief dien je in pdf-format bij je declaratie te uploaden.

Maximum vergoeding

Gedurende de coschappen en stages van de masterfase zijn er 2 declaratiemomenten. Tezamen wordt maximaal € 700,- vergoed. Dit bedrag is inclusief de standaard tegemoetkoming van 198, -- euro (2x 99,--). 

Meer specifieke informatie over de vergoedingsregeling kun je in Kl-app zien zodra je een persoonlijk account hebt gekregen.