Coschappen en stages master

In de master Geneeskunde loop je coschappen. Tijdens deze klinische stages leer je je kennis toepassen in de praktijk. De coschappen vinden plaats in het LUMC en in aangesloten ziekenhuizen in de regio.

Programma

De reguliere coschappen hebben een vaste volgorde. Tijdens elk coschap bouw je ervaring op die je meeneemt naar het volgende coschap. Een overzicht van het programma vind je onder studieprogramma Geneeskunde.

Studenten in doktersjas

Indeling coschappen

De coschapplaatsen worden geregeld via het LUMC en je kunt dus niet zomaar op elk moment beginnen. Als je voldoet aan de voorwaarden kun je ingedeeld worden voor een bepaalde startperiode. Je kunt hierbij een voorkeur aangeven. Lees meer over de Indeling coschappen Curriculum2012 (C2012)

Plaatsing ziekenhuizen

Tijdens de coschappen bepaal je samen met de studenten in je cogroep wie in welk ziekenhuis of in welke instelling een bepaald coschap gaat lopen. Het eerste coschap vindt plaats in het LUMC. 

Coschappen in het buitenland

Het is mogelijk om een keuzecoschap of regulier coschap in het buitenland te doen. Kijk voor meer informatie bij naar het buitenland
 

Preventie infecties 

Tijdens de coschappen kom je in aanraking met patiënten die drager kunnen zijn van infectieziekten. Het is belangrijk dat je jezelf en anderen zo goed mogelijk beschermt. Lees meer over vaccinaties en preventie infecties. Uiterlijk twee weken voor je aan de coschappen begint moet je ook een kopie van een vaccinatieverklaring inleveren. Meer informatie hierover staat onder  Indeling coschappen C2012
 

Online applicaties

Tijdens de coschappen gebruik je de volgende applicaties:
  • De Blackboardmodule ‘Algemene informatie over de coschappen’; 
  • Kl-APP, je krijgt uiterlijk twee weken voor de start van je coschappen een mail om hiervoor een account aan te maken; 
  • Digitaal portfolio E-Pass.

Reglement Klinisch onderwijs

Hoe zit het tijdens de coschappen met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken? Dit staat in het reglement klinisch onderwijs.
 

Tegemoetkoming onkosten

Waarschijnlijk volg je een aantal coschappen buiten de Leidse regio. Dit kan extra reiskosten met zich meebrengen. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in onkosten.
 

Studieadviseurs master

De studieadviseurs voor de master zijn Martin Traudes en Janine Selier. Je kunt bij hen terecht voor extra begeleiding, registratie van studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecaan, -arts of –psycholoog en bemiddeling voor extra faciliteiten. Je kunt een afspraak maken via studieadviseurgnk@lumc.nl of aan de balie van het LUMC-Onderwijsservicepunt.
 

Algemeen contact coschappen

Je kunt veel informatie over de coschappen vinden op deze website of op  Blackboard. Mocht je toch nog vragen hebben of iets willen overleggen of melden, mail dan naar coschappen@lumc.nl. Vermeld je studentnummer in je bericht.