Zorgstage

Als dokter is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken en communiceren en respectvol met patiënten en collega’s omgaat. Tijdens de zorgstage begin je met deze vaardigheden ontwikkelen. Deze stage loop je in het eerste blok van het eerste studiejaar. Je loopt mee in een verzorgings- of verpleeghuis en hebt hierdoor contact met patiënten en krijgt inzicht in het werk van de arts.

Leerdoelen en beoordeling

De belangrijkste leerdoelen van de zorgstage zijn: het aanleren van professioneel gedrag en reflectie op het eigen handelen. Ook een respectvolle houding, het functioneren in een team en het opbouwend samenwerken zijn belangrijk. Je wordt op deze aspecten beoordeeld door medewerkers van zorgafdelingen. Verder moet je een aantal opdrachten en formulieren invullen en laten zien en ondertekenen door je begeleider. Deze staan allemaal in de handleiding die je nog ontvangt.

Reizen naar je stageplaats

Studenten hebben hun OVchipkaart nodig om naar de stageplaats te reizen. Het is heel belangrijk om voor de Zorgstage begint over je OVchipkaart te beschikken. Regel het dus zo snel mogelijk.

 Regel hier een OV-chipkaart.

Vaccinatie en verklaring voor LUMC-studenten

Voordat je aan de stage begint heb je een Hepatitis B vaccinatie nodig en moet je getest zijn op tuberculose. De Bedrijfsgeneeskundige Dienst zet dit traject in september in gang. Zorg dat je dan de vaccinatiegegevens van thuis bij je hebt. In het boekje Start Studie kun je lezen hoe je die gegevens kunt opvragen als je ouders of jij ze niet meer hebben. Sommige instellingen stellen het bewijs van een hepatitisvaccinatie verplicht, dus neem je vaccinatieboekje ook mee op de eerste dag van je stage. Voor je begint moet je ook de verklaring voor LUMC-studenten ondertekenen. Deze verklaring zit in het informatiepakket dat je in augustus ontvangt. 

Werktijden en kledingvoorschriften

Zodra je weet welke instelling je toegewezen hebt gekregen, neem je zelf contact op met de instelling. Zij kunnen je bijvoorbeeld vertellen wat je werktijden zijn, en wat de kledingvoorschriften zijn. Over het algemeen zijn begintijden in de zorg vroeg, zo tussen 7.00 en 8.00uur. Het einde van de werkdag valt meestal tussen 15.30 en 16.00.

Ziekte

In geval van ziekte dien je je af te melden bij de afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde (071-5268434). Mocht je meer dan twee dagen afwezig zijn, dan spreek je met je stagebegeleider af wanneer je de gemiste uren inhaalt. Als je deze uren niet kunt inhalen, dan besluit de zorgstagecoördinator (Prof. W. Achterberg, zorgstage@lumc.nl) of en hoe je afwezigheid gecompenseerd dient te worden.

Functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt en bepaalde taken niet uit kunt voeren, overleg je met de stagebegeleider wat haalbaar is. Deze afspraken meld je vervolgens ook aan de zorgstagecoördinator (zorgstage@lumc.nl).
Problemen en/of vragen
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog een vraag? Of zijn er tijdens je stage onverwachte problemen? Neem dan contact op met de zorgstagecoördinator (zorgstage@lumc.nl).