Inschrijven/afmelden tentamens

Om voldoende tentamenformulieren, zaalcapaciteit, surveillanten e.d. te regelen moeten we op tijd weten hoeveel studenten deelnemen aan een tentamen. Studenten moeten zich altijd zelf, via uSis, inschrijven. De studieadviseur en blokcoördinatoren zijn niet bevoegd om studenten voor een tentamen  aan te melden.

Wanneer kun je je inschrijven?

Je kunt je tot uiterlijk 10 dagen voor de datum van het tentamen inschrijven. De definitieve sluitingsdatum staat in het tentamenrooster op de roostersite en op Blackboard in de module Onderwijszaken BW. Je vindt hier ook de lijst met studieactiviteitennummers en een stap-voor-stap handleiding 'inschrijven in uSis'. 

Inschrijven voor (her)tentamens

  1. Schrijf je in voor een tentamen via  uSis. Je krijgt een bevestigingsmail en kunt direct controleren of je bent ingeschreven. Als je je inschrijft voor een tentamen waartoe je niet gerechtigd bent, wordt je inschrijving door de studentenadministratie geannuleerd.
  2. Controleer de kandidatenlijst die drie dagen voor de sluitingsdatum op Blackboard wordt gepubliceerd in de module ' Onderwijszaken BW'. Sta je er niet bij, dan heb je nog tot de officiële sluitingsdatum om je aan te melden via uSis.
  3. Niet ingeschreven voor een (her)tentamen? Na de sluitingsdatum wordt de definitieve deelnemerslijst via Blackboard gepubliceerd. Ben je niet ingeschreven, dan mag je helaas niet deelnemen. Als je toch deelneemt is het cijfer ongeldig. Je poging geldt wel als een tentamenkans en daarom registreert de studentenadministratie een ‘niet (rechtmatig) deelgenomen’ (ND) in uSis.

Uitslag tentamen later dan tien dagen voor de herkansing bekend?

In enkele gevallen  is de uitslag van het tentamen later dan 10 dagen voor de herkansing bekend. Bij deze hertentamens geldt een alternatieve deadline voor het inschrijven in uSis.

Afmelden voor (her)tentamens

Tot de sluitingsdatum voor de inschrijving is het ook mogelijk om je uit te schrijven in uSis. Na de sluitingsdatum kun je je met opgaaf van redenen per mail afmelden bij de studieadviseur (niet bij de blokcoördinator).  Dit is alleen mogelijk in het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij niet tijdig afmelden krijg je een ‘niet deelgenomen’ (ND).

Contactpersoon

Voor vragen over het inschrijven en afmelden voor tentamens kun je terecht bij de studentenadministratie.