Toetsing en studievoortgang

Tijdens je studie wordt je voortgang onder andere getest door middel van tentamens. De stof die je hiervoor moet leren valt onder verantwoordelijkheid van de blokcoördinator en wordt aangegeven op Blackboard. Er is een aantal algemene regels en procedures voor tentamens. De examencommissie bepaalt uiteindelijk of je aan de eisen voldoet.  

Aanmelding voor tentamens

In verband met zaalcapaciteit, surveillanten en registratie is het erg belangrijk dat we op tijd weten hoeveel studenten meedoen. Vandaar dat je je moet inschrijven. Doe dit op tijd, want na de sluitingsdatum is inschrijving niet meer mogelijk. Ga naar de informatie over inschrijving en afmelding voor tentamens.

Practicum Biomedische Wetenschappen 

Onderwijs en examinering

Aan welke eisen je uiteindelijk moet voldoen, hoe het onderwijs in elkaar zit en hoe het getoetst wordt staat in het Onderwijs & Examenreglement (OER) bachelor Biomedische wetenschappen of OER master Biomedical Sciences. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of je aan alle voorwaarden voldaan hebt om af te studeren en of je wordt toegelaten tot bepaalde studieonderdelen. Deze commissie werkt volgens een aantal regels en richtlijnen voor de bachelor en andere regels en richtlijnen voor de master.

Bindend Studieadvies en studieplan

Bachelorstudenten hebben te maken met het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit stelt eisen aan je studievoortgang, maar geeft ook recht op goede begeleiding. Begin je aan het tweede jaar van de bachelor Biomedische wetenschappen?  Dan vragen we je om aan een studieplan te werken. Dit helpt je om zoveel mogelijk uit jezelf en de studie te halen en om tijdig af te studeren. Lees meer over de BSA en het studieplan onder studiebegeleiding.  

Vrijstelling aanvragen

In enkele bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor een studieonderdeel. Een verzoek om vrijstelling kun je schriftelijk indienen bij de examencommissie. Lees meer over vrijstelling aanvragen