Inschrijving als gaststudent/bijvakstudent

Studenten van de Universiteit Leiden en van andere universiteiten kunnen als gaststudent/bijvakstudent vakken volgen van de bachelor Biomedische wetenschappen of de master Biomedical Sciences.

Welke vakken?

Zorg dat je van tevoren alle nodige informatie hebt over de vakken die je wilt volgen. De vakken worden gegeven in voltijds blokken, alleen Communication in Science (CiS) en Biomedical Academic Scientific Training (BAST) zijn verweven door het hele jaar en dus niet als een los vak te volgen. Informatie over de vakken vind je in  de studiegids en wanneer ze gegeven worden in het onderwijsrooster. Twijfel je of een bepaald vak geschikt voor je is, neem dan contact op met de studieadviseur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een plek als gaststudent/bijvakstudent heb je een akkoordverklaring nodig van je eigen examencommissie of studieadviseur. Verder moet je kunnen aantonen dat je over voldoende achtergrondkennis beschikt om het vak/de vakken te kunnen volgen. Definitieve deelname is alleen mogelijk bij voldoende beschikbare plaatsen en deze zijn helaas beperkt in het eerste jaar van de bachelor en gedurende de gehele master.

Procedure

1.   Vraag een geen-bezwaar verklaring aan: Stuur uiterlijk 6 weken voordat het vak dat je wilt volgen de volgende documenten naar b.hogers@lumc.nl :

  • Ingevuld formulier ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent/bijvakstudent’ (download onderaan deze pagina)
  • Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  • Documenten waarmee je kunt aantonen dat je beschikt over de noodzakelijke achtergrondkennis

De studieadviseur van het LUMC legt het verzoek voor aan de coördinator van het betreffende vak. Gaat deze akkoord, dan krijg je van de studieadviseur een geen-bezwaar verklaring.

2.   Schrijf je in: Op de  website van de Universiteit Leiden vind je een inschrijfformulier en het adres waar de documenten heen moeten. Stuur de volgende documenten mee:

  • Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  • Geen-bezwaar verklaring van het LUMC
  • Bewijs Betaald Collegegeld, dit kun je afhalen bij de universiteit van je hoofdstudie

3.   Afhandeling inschrijving: Na inschrijving krijg je een studentnummer van de Universiteit Leiden, een u-account en toegang tot online leeromgeving Blackboard. De studieadviseur van het LUMC zorgt dat je wordt aangemeld bij de studentenadministratie en de coördinatoren van het betreffende vak.  De studieadviseur informeert je ook over andere belangrijke zaken.

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met de studieadviseur Biomedische wetenschappen.