Studiebegeleiding

Met wie heb je als student Biomedische Wetenschappen direct te maken? En hoe word je begeleid? Vind hier de contactgegevens van studieadviseurs, de adviesgroep, de ombudsman en de vertrouwenspersoon.

Studieadviseur Biomedische Wetenschappen

Bij de studieadviseur kun je terecht voor:

  • voorlichting over zaken die direct of indirect te maken hebben met de studie, waaronder procedures en regelingen
  • adviseert en hulp bij studieplanning en –organisatie
  • melding van bijzondere omstandigheden, zoals persoonlijke omstandigheden, functiebeperking, topsport, bestuursactiviteiten, promotietrajecten. Ze kan dan zorgen voor extra begeleiding, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een handicap (zoals meer tentamentijd en vergrote weergave van tentamens).

Neem op tijd contact op met de studieadviseur. Dit is vooral belangrijk in verband met het Bindend Studie Advies. De examencommissie kan in sommige gevallen besluiten geen afwijzend studieadvies uit te brengen, maar dan moet de zaak wel goed geregistreerd zijn.

Bianca Hogers:

  • Studieadviseur voor Biomedische Wetenschappen
  • Gebouw 3, kamer V5-12
  • Aanwezig ma, do 9:00-16:00, di 9:00-15:00
  • Inloopspreekuur: ma 12:30-13:30
  • Afspraak maken via b.hogers@lumc.nl of via het onderwijsservicepunt (071) 526 8700 of aan de balie. Eventuele wijzigingen in de spreekuurtijden worden gepost op Blackboard, DOO voor BW.

Leids studiesysteem en BSA

Het Leids studiesysteem wordt beschreven in het studentenstatuut . Een belangrijk onderdeel van dit studiesysteem is het Bindend Studieadvies (BSA). In jaar één van de bachelor Biomedische wetenschappen krijg je twee studieadviezen: één voorlopig advies in januari en één bindend advies in augustus. Daarnaast neemt de studieadviseur contact met je op als je studievoortgang achterblijft. Alle bachelorstudenten die starten met de studie vullen voor aanvang van de studie een vragenlijst in. De studieadviseur kijkt op basis van deze informatie of een kennismakingsgesprek gewenst is. Je kunt altijd zelf een afspraak maken met een studieadviseur. Een samenvatting van de regeling BSA staat op de website van de Universiteit Leiden.

Studieplan

Begin je aan het tweede jaar van de bachelor Biomedische wetenschappen?  Dan vragen we je om aan een studieplan te werken. Dit helpt je om zoveel mogelijk uit jezelf en de studie te halen en om tijdig af te studeren. Lees meer over het studieplan, je eigen verantwoordelijkheid en de rol van de studieadviseur.

Adviesgroep master Biomedical Sciences

Bij de docenten van deze adviesgroep kun je terecht voor begeleiding bij het maken van keuzes binnen het aanbod aan mogelijkheden binnen de master. Bijvoorbeeld: welke FOS-cursussen sluiten aan bij mijn interesse en zijn een goede voorbereiding voor mijn stage? Waar kan ik het beste stage lopen? Ik wil graag in een bepaald vakgebied terecht komen, hoe kan ik dat het beste realiseren? 

Ombudsfunctionaris of vertrouwenspersoon

In gevallen van intimidatie, ongewenste intimiteiten, of ongelijke behandeling kun je ook direct contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de Universiteit Leiden. Voor andere zwaarwegende klachten kan ook de ombudsfunctionaris worden ingeschakeld.