Reglementen

De eisen waaraan het onderwijs en de tentamens moeten voldoen zijn vastgelegd in een aantal regelingen.

Onderwijs- en Examenregelingen

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding. Je kunt de OER van de bachelor Biomedische wetenschappen en de OER van de master Biomedical Sciences downloaden.

Regelingen stages

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan een stage te beginnen? Aan welke eisen moet een stage voldoen? En hoe wordt een stage beoordeeld? Deze zaken zijn vastgelegd in de Regeling stages bachelor Biomedische wetenschappen en de Procedures Training Periods/Research Projects Master’s programme.

Regels en richtlijnen

De Examencommissies hebben Regels en Richtlijnen opgesteld met betrekking tot de uitvoering van hun taken, verantwoordelijkheden en de maatregelen die ze kunnen nemen. Hierin komen onder andere richtlijnen terug over examenresultaten, omstandigheden tijdens tentamens, registratie voor tentamens, fraude en plagiaat. Je kunt de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de bachelor en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de master downloaden.

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terechtkunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling

Regelingen Universiteit Leiden

Ben je op zoek naar bijvoorbeeld het studentenstatuut, het Protocol Iudicium Abeundi of de regeling voor plagiaat? Je vindt ze bij de reglementen van de universiteit

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde