Nederlandse Hartstichting-prijs

Jaarlijks stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee beurzen van 3000 euro beschikbaar voor studenten. De beurs is bedoeld voor een onderzoeksstage op het gebied van hart- en vaatziekten en dient buiten het eigen onderzoeksinstituut te worden doorgebracht. De stage moet minimaal vier maanden duren. Je moet op het moment van de voordracht een master student zijn en je mag nog niet met de stage begonnen zijn. Wel is het de bedoeling dat negen maanden na toekenning van de beurs, de stage is aangevangen.

Wil je in aanmerking komen voor een beurs, schrijf je dan in met het aanmeldingsformulier (zie download onderaan deze pagina). Je kunt je aanvraag indienen tot 1 augustus van ieder jaar. Voor meer informatie kun je terecht bij contactpersoon Judith de Vries, J.S.de_Vries@lumc.nl.