Bachelordiploma Biomedische wetenschappen

Als je alle bachelorexamenonderdelen hebt gehaald kom je in aanmerking voor het bachelordiploma. Na diplomering ben je Bachelor of Science (BSc).  De datum op het diploma wordt de laatste werkdag van de maand waarin het laatste bachelorexamenonderdeel is behaald. Je kunt het diploma elke maand ophalen bij de balie van het LUMC-Onderwijsservicepunt of deelnemen aan de feestelijke ceremonie die een keer per jaar plaatsvindt. 

Voorwaarden

Iedere 1e van de maand worden de studenten die aan de volgende eisen voldoen uit uSis geselecteerd voor het bachelordiploma: je hebt 180 EC behaald, hetzij voor onderwijseenheden zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling, hetzij voor andere onderwijseenheden onder goedkeuring van de examencommissie. Je hebt alle verplichte studieonderdelen van jaar een, twee en drie met een voldoende afgesloten. Op het moment van de aanvraag tot en met het diplomeren in uSis moet je ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden.

Procedure

  1. Registreer eventuele extracurriculaire vakken:  Heb je  keuzevakken of extracurriculaire vakken gevolgd en wil je deze laten vermelden op het diplomasupplement? Zorg er dan voor dat deze vakken geregistreerd zijn in uSis en dien uiterlijk een maand voor je het laatste studieonderdeel van de bachelor afrondt een verzoek in tot vermelding op het diplomasupplement via de studentenadministratie.  
  2. Houd je e-mail in de gaten:  Elke 1e van de maand worden studenten uit uSis geselecteerd die voldoen aan de eisen voor het bachelordiploma. Daarna ontvang je een e-mail van de studentenadministratie. Hier staat in wat je moet doen om je diploma op te halen bij de balie, of deel te nemen aan de feestelijke ceremonie. Ook krijg je de kans om aan te geven welke (geregistreerde) extra curriculaire vakken je op je supplement wilt laten vermelden . 
  3. Tijdige registratie cijfers:  Zorg voor tijdige aanlevering studieresultaten. Het diploma wordt gedateerd op de laatste werkdag van de maand waarin het laatste bachelor examenonderdeel is behaald. Werk NVV’s tijdig weg. 
  4. Inschrijven masteropleiding:  vervolg je de masteropleiding Biomedische wetenschappen, wijzig je inschrijving in Studielink dan naar masterstudent. Dit kan alleen voor de instroommomenten 1 februari en 1 september. Tussentijds instromen in de master? Samen met het bachelordiploma ontvang je het door de studieadviseur ondertekende formulier Verklaring van geen bezwaar t.b.v. inschrijving. Vul dit formulier verder aan en lever het formulier vóór de 15e van de maand in bij de Universiteit/Plexus. Alleen met dit formulier kun je maandelijks instromen in de masteropleiding.  Wil je in september 2015 starten met de master BW dan dien je je vóór 15 juni in Studielink in te schrijven. 

Alles gehaald, maar nog niet afstuderen?

Geef het tijdig door aan de studentenadministratie als je niet gediplomeerd wilt worden. Doe dit vóór de 15e van de maand volgend op de maand waarin je je laatste resultaat hebt behaald. Dat kun je doen door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Toch gediplomeerd? Neem direct contact op met de studentenadministratie. Tot vijf werkdagen na diplomering kan dit worden teruggedraaid in uSis. 

Contactpersoon

Voor vragen over het bachelorexamen kun je terecht bij de studentenadministratie.