Reglementen

De eisen waaraan het onderwijs en de tentamens moeten voldoen zijn vastgelegd in een aantal regelingen.

Onderwijs- en examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (pdf) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding.   

Reglement klinisch onderwijs

Als student Farmacie zit je niet alleen in de collegezaal, je volgt ook klinische stages en loopt coschappen. Hoe het zit met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken kun je lezen in het Reglement t.b.v. de positie van studenten Farmacie in de klinische praktijk (pdf).

Instroomregeling farmaceutische coschappen

Je doorloopt de farmaceutische coschappen in een vaste volgorde en de coschapplaatsen worden geregeld door het LUMC. Lees hoe de indeling precies verloopt in de Instroomregeling farmaceutische coschappen (pdf)

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terechtkunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling . 

Regelingen Universiteit Leiden

Ben je op zoek naar bijvoorbeeld het studentenstatuut, het Protocol Iudicium Abeundi of de regeling voor plagiaat? Je vindt ze bij de reglementen van de universiteit .   

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde