Studentenportaal

Disclaimer

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website Studentenportaal (hierna genoemd: Studentenportaal) en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van het Studentenportaal, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van het de logo’s van het LUMC en de Universiteit Leiden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van respectievelijk het LUMC en de Universiteit Leiden. Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van het LUMC en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) van het LUMC.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van het Studentenportaal met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het Studentenportaal zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software op het Studentenportaal of het gebruiken van (een deel van) het Studentenportaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) van het LUMC.

Rechten

Hoewel aan alle pagina's van het Studentenportaal de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het LUMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van het Studentenportaal. Het LUMC wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden

Links naar derden vallen buiten de invloed van het LUMC, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Het LUMC is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via  websites van derden  worden aangeboden.

Linken naar het Studentenportaal

Linken naar pagina's van het Studentenportaal is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van het LUMC daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van het LUMC wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar het Studentenportaal dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage: www.lumc.nl/studentenportaal.   Een link naar het Studentenportaal moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster (target="_blank"). Linken naar andere pagina's binnen het Studentenportaal is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd. 

Contact

Webmaster Studentenportaal, via onderwijsservicepunt@lumc.nl.