Registreren

In Leiden is een database opgezet van alle jongens/mannen met Duchenne of Becker in Nederland. Deze database wordt gebruikt om personen te identificeren voor lopende en toekomstige onderzoeken op het gebied van Duchenne en Becker spierdystrofie.

Mensen die zich laten registreren in de database kunnen worden benaderd voor eventuele onderzoeken die in Nederland plaatsvinden. Uiteraard zit er geen verplichting aan vast: deelnemers kunnen de registratie op elk gewenst moment ongedaan maken en kunnen iedere keer opnieuw overwegen of ze aan een onderzoek willen deelnemen. Het niet willen meedoen aan een bepaald onderzoek heeft geen gevolgen voor eventuele deelname aan een ander onderzoek.

Wilt u zich in de database laten registreren?
Klik dan hier voor de registratieprocedure.