Barricaid Trial

Implantaat bij de behandeling van lage rughernia

De Barricaid Trial onderzoekt de veiligheid en effectiviteit van het Barricaid implantaat in vergelijking met de standaardoperatie voor een lage rughernia. Met deze studie willen we vaststellen of het dichtmaken van het gaatje in de tussenwervelschijf met de Barricaid, leidt tot minder terugkerende hernia's.

Dit is een internationaal onderzoek van Intrinsic Therapeutics dat wordt uitgevoerd in het Medisch Centrum Haaglanden. Meer informatie over het doel en de opzet van deze studie kunt u vinden op de website van de Barricaid study.